Mô hình giảm nghèo hiệu quả

Thoát nghèo nhờ những chiếc lu

Thoát nghèo nhờ những chiếc lu

(05/05/2020)

 “Thật không ngờ chỉ với mấy cái lu mà có thu nhập ổn định, giúp chúng tôi hết nghèo”. Bà Lê Thị Nhung (57 tuổi, thôn Hội Long, xã Xuân Hội, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã nói như vậy về dự án.

Thuận Bắc: Thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo

Thuận Bắc: Thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo

(05/05/2020)

 Năm 2020, huyện Thuận Bắc tiếp tục xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Theo đó, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm trong năm đạt 4% trở lên. Nhằm đạt mục tiêu trên, cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, ưu tiên lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ, tạo động lực đẩy nhanh quá trình giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân.

Cà Mau: Nhiều biện phát giúp dân giảm nghèo

Cà Mau: Nhiều biện phát giúp dân giảm nghèo

(05/05/2020)

 Thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã triển khai quyết liệt các giải pháp để kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Chú trọng phát triển đàn bò lai ở Hải Ba

Chú trọng phát triển đàn bò lai ở Hải Ba

(04/05/2020)

 Tận dụng nguồn thức ăn sẵn có dồi dào từ phụ phẩm nông nghiệp và nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, nhiều hộ nông dân ở xã Hải Ba, huyện Hải Lăng đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi bò theo hướng bò lai. Đến nay nhiều hộ chăn nuôi bò đã từng bước thoát nghèo và có nguồn thu nhập ổn định để nâng cao cuộc sống.

 
Nuôi cá nước lạnh mở hướng giảm nghèo cho người dân Bát Xát

Nuôi cá nước lạnh mở hướng giảm nghèo cho người dân Bát Xát

(04/05/2020)

 Nhằm phát triển kinh tế địa phương, góp phần xóa đói, giảm nghèo, huyện Bát Xát (Lào Cai) đã khuyến khích người dân, HTX phát triển nuôi cá nước lạnh. Hướng đi này đang tạo ra sản phẩm hàng hóa giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, giúp một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Định hướng sản xuất, hỗ trợ giảm nghèo ở Phong Thổ

Định hướng sản xuất, hỗ trợ giảm nghèo ở Phong Thổ

(04/05/2020)

 Là một trong những huyện đang đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, công tác giảm nghèo là nhiệm vụ ưu tiên trong quá trình chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các tổ chức đoàn thể huyện Phong Thổ (Lai Châu). Trong đó, huyện xác định xây dựng và phát triển mô hình kinh tế hợp tác chính là nhân tố thúc đẩy giảm nghèo tại địa phương.