Mô hình giảm nghèo hiệu quả

Tình hình thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Tình hình thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

(16/09/2019)

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 102/BC-UBND, ngày 19/4/2019 về tình hình thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Giảm nghèo bền vững: Bứt phá từ nội lực - Bài 3: Nhanh nhưng phải bền vững

Giảm nghèo bền vững: Bứt phá từ nội lực - Bài 3: Nhanh nhưng phải bền vững

(16/09/2019)

Bên cạnh những thành tựu đạt được vẫn còn rất nhiều câu hỏi đặt ra trong công tác giảm nghèo thời gian qua, trong đó nổi lên là: Tại sao cùng một cơ chế, cùng một chính sách, con người, nguồn lực như nhau, nhưng có nơi tốc độ giảm nghèo nhanh, có nơi rất chậm, thậm chí số người nghèo phát sinh rất lớn?

Bình Gia: Vùng đất khó hồi sinh

Bình Gia: Vùng đất khó hồi sinh

(09/09/2019)

Huyện Bình Gia (tỉnh Lạng Sơn) là một trong những huyện vùng cao của tỉnh còn gặp rất nhiều khó khăn. Song, với sự đầu tư nguồn lực của nhà nước và sự chung tay, góp sức của người dân, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến rõ nét, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống chính trị tại cơ sở.

“Huyện 30a” Kim Bôi nỗ lực giảm nghèo bền vững

“Huyện 30a” Kim Bôi nỗ lực giảm nghèo bền vững

(17/08/2019)

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK), xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2016 - 2020, huyện Kim Bôi có 1 thị trấn khu vực I, 11 xã khu vực II, 16 xã khu vực III. Trong tổng số 28 xã, thị trấn với 158 xóm, khu toàn huyện có 20 xã, 8 xóm thuộc diện đầu tư Chương trình 135. Đây cũng chính là các địa bàn phải chịu áp lực lớn trong công tác giảm nghèo, đồng thời nhận được sự quan tâm đầu tư của nhiều chương trình, chính sách, dự án dành cho vùng đồng bào DTTS và miền núi ĐBKK.

Thanh Hóa: Trao bò giống và thức ăn chăn nuôi hỗ trợ giảm nghèo cho các hộ dân

Thanh Hóa: Trao bò giống và thức ăn chăn nuôi hỗ trợ giảm nghèo cho các hộ dân

(15/08/2019)

Ngày 16/7, tại xã Thành Tiến, huyện Thạch Thành, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức lễ trao bò giống và hỗ trợ thức ăn chăn nuôi cho 32 hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia mô hình “Nuôi bò cái sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019.

An Thủy nhân rộng các mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững

An Thủy nhân rộng các mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững

(10/08/2019)

Sau hơn 1 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, trên địa bàn xã An Thủy (Ba Tri) đã tạo bước chuyển biến nhất định về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể, của người nghèo. Từ đó, có nhiều mô hình sinh kế hiệu quả giúp người nghèo từng bước cải thiện cuộc sống, thoát nghèo bền vững, được nhân rộng.