Mô hình giảm nghèo hiệu quả

Khâu Vai - một Làng Văn hóa du lịch cộng đồng nổi tiếng ở Hà Giang

Khâu Vai - một Làng Văn hóa du lịch cộng đồng nổi tiếng ở Hà Giang

(06/11/2018)

Du lịch là một trong những lĩnh vực được huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) xác định là “mũi nhọn” trong hướng phát triển KT – XH địa phương. Với việc huy động các nguồn lực và tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đã giúp cho ngành “công nghiệp không khói” ở mảnh đất biên cương ngày thêm khởi sắc. Để thúc đẩy du lịch, Mèo Vạc đang triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền xây dựng Làng Văn hóa du lịch cộng đồng gắn với xây dựng Nông thôn mới (NTM) ở thôn Khâu Vai (xã Khâu Vai) – mảnh đất “Chợ tình” huyền thoại.

Bạc Liêu: Nhìn lại 03 năm triển khai Dự án “Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin”

Bạc Liêu: Nhìn lại 03 năm triển khai Dự án “Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin”

(06/11/2018)

 Gần 03 năm thực hiện công tác Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin tỉnh Bạc Liêu đã đạt được một số kết quả nhất định. Song, để công tác Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin thật sự mang lại hiệu quả và có tính bền vững, tỉnh Bạc Liêu cần giải quyết một số vấn đề còn hạn chế, bất cập.

Bắc Giang: Coi trọng truyền thông giảm nghèo về thông tin trên hệ thống truyền thanh cơ sở

Bắc Giang: Coi trọng truyền thông giảm nghèo về thông tin trên hệ thống truyền thanh cơ sở

(06/11/2018)

Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo (CTMTQG) bền vững là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư. Do xác định rõ tầm quan trọng đó, những năm, qua Sở TT&TT Bắc Giang đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về các phong trào thi đua, những tấm gương điển hình tiên tiến trong việc xóa đói giảm nghèo, hưởng thụ thông tin, góp phần nâng cao dân trí, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Để giúp bạn đọc hiểu hơn về vấn đề này, phóng viên đã phỏng vấn ông Trần Minh Chiêu, Giám đốc Sở TT&TT xoay quanh hiệu quả công tác giảm nghèo thông tin.

Quảng Ninh: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện CTMTQG

Quảng Ninh: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện CTMTQG

(01/11/2018)

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp triển khai quyết liệt, đồng bộ và đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về giảm nghèo được triển khai nhanh chóng, đồng bộ, kịp thời đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về những kết quả đã đạt được, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn bà Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh về những bước đột phá của tỉnh trong việc thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Kinh tế trang trại góp phần xóa đói giảm nghèo

Kinh tế trang trại góp phần xóa đói giảm nghèo

(17/10/2018)

Những năm gần đây, kinh tế trang trại ở huyện vùng cao Tân Lạc (Hòa Bình) đã có bước phát triển ngày càng mạnh mẽ. Sự phát triển của các mô hình kinh tế trang trại không chỉ góp phần làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của người nông dân mà còn giúp tạo nên sức bật mới trong nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp hàng hóa, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương…

Thoát nghèo từ mô hình chăn nuôi lợn thịt

Thoát nghèo từ mô hình chăn nuôi lợn thịt

(08/10/2018)

Từ cuối năm 2016, xã Cường Lợi, huyện Đình Lập (Lạng Sơn) được chọn để thực hiện mô hình điểm giảm nghèo của tỉnh với mô hình chăn nuôi lợn thịt. Đây là cơ hội không nhỏ để người dân tham gia mô hình thoát nghèo, đồng thời góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống dưới 9,73%.