Mô hình giảm nghèo hiệu quả

Bắc Giang: Chú trọng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Bắc Giang: Chú trọng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

(17/09/2019)

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh Bắc Giang, đến nay đã có 84 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu, tăng 23 thôn so với năm 2017. Ngoài xây dựng các thôn kiểu mẫu, thôn NTM tiếp tục được các huyện triển khai trong thời gian tới. 

Đông Anh: Phát huy sức mạnh từ nội lực để xây dựng huyện NTM kiểu mẫu của Thủ đô và cả nước

Đông Anh: Phát huy sức mạnh từ nội lực để xây dựng huyện NTM kiểu mẫu của Thủ đô và cả nước

(17/09/2019)

Huyện Đông Anh (TP.Hà Nội) là 1 trong 2 địa phương đầu tiên ở TP.Hà Nội được công nhận là huyện NTM. Hiện nay, Đông Anh đang dồn lực cho xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Xây dựng miền quê đáng sống.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Điện Biên: Người dân thực sự làm chủ làng bản của mình

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Điện Biên: Người dân thực sự làm chủ làng bản của mình

(17/09/2019)

“Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” - đó là “thông điệp” đậm chất nhân văn mà người đứng đầu Chính phủ - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - gửi gắm tại Chỉ thị số 01/2017/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Hơn thế, đó còn là một phong trào thi đua nhằm khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo và trở nên khá giả, trong đó, đương nhiên có Điện Biên!

Giảm nghèo bền vững: Bứt phá từ nội lực - Bài 2: Sức bật mới từ những quyết sách

Giảm nghèo bền vững: Bứt phá từ nội lực - Bài 2: Sức bật mới từ những quyết sách

(16/09/2019)

Câu chuyện tại xã vùng 135 huyện Yên Thủy, Hòa Bình chỉ là một trong số minh chứng cho thấy, hệ thống chính sách giảm nghèo đã thực sự đi đúng hướng, việc hỗ trợ có điều kiện đã khơi dậy được ý chí vươn lên của người nghèo. Từ nguồn lực đầu tư của Nhà nước và cộng đồng cho giảm nghèo, diện mạo của các huyện, xã thoát nghèo, hộ gia đình thoát nghèo đã có bước thay đổi rõ nét.

Huy động nội lực để giảm nghèo bền vững - Bài 2: Kỳ vọng giảm nghèo bền vững

Huy động nội lực để giảm nghèo bền vững - Bài 2: Kỳ vọng giảm nghèo bền vững

(16/09/2019)

Theo ông Ngô Trường Thi - Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo (Bộ LĐTB&XH), nói về những kết quả giảm nghèo đã đạt được trong thời gian qua, một dấu ấn đáng ghi nhận là chúng ta bắt đầu chuyển cách thức hỗ trợ người nghèo. Từ cách thức hỗ trợ theo hình thức áp đặt từ trên xuống, đã dần chuyển hướng sang tạo hành lang pháp lý, tạo cơ chế hướng dẫn thực hiện và giao phân cấp mạnh cho địa phương, cộng đồng tổ chức thực hiện.

Hội nghị Tập huấn cán bộ giảm nghèo bền vững cấp phường và Tổ trưởng tự quản giảm nghèo bền vững năm 2019

Hội nghị Tập huấn cán bộ giảm nghèo bền vững cấp phường và Tổ trưởng tự quản giảm nghèo bền vững năm 2019

(16/09/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về tập huấn cán bộ làm công tác giảm nghèo bền vững các cấp và Tổ trưởng tự quản giảm nghèo bền vững  năm 2019.