Mô hình giảm nghèo hiệu quả

Kiến Xương: Phát huy vai trò của đài truyền thanh cơ sở trong xây dựng nông thôn mới

Kiến Xương: Phát huy vai trò của đài truyền thanh cơ sở trong xây dựng nông thôn mới

(25/09/2019)

Hệ thống truyền thanh cơ sở (TTCS) có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội, nhất là vùng địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Hệ thống này được ví như “một cuộc họp lớn không có hội trường” bởi tính hiệu quả, thiết thực của nó với mỗi người dân, nhất là ở khu vực nông thôn trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, khi cả nước đang chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới (NTM), công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thì hệ thống TTCS, trong đó có xã Thượng Hiền (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) càng phát huy vai trò, khẳng định tính ưu việt trong việc truyền tải thông tin đến với người dân.

Lập Thạch: Phát huy tinh thần xung kích của can bộ, đảng viên trong xây dựng Nông thôn mới

Lập Thạch: Phát huy tinh thần xung kích của can bộ, đảng viên trong xây dựng Nông thôn mới

(23/09/2019)

Sau 8 năm triển khai xây dựng Nông thôn mới (NTM), đến nay, toàn huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) đã cứng hóa được 100% đường trục xã, liên xã; trên 70% đường trục thôn, liên thôn; gần 70% đường ngõ xóm và gần 70% đường trục chính nội đồng. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn ước đạt hơn 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,88%. Huyện có 17/18 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Để đạt được các tiêu chí huyện NTM vào năm 2019, cấp ủy, chính quyền huyện Lập Thạch đã huy động mọi nguồn lực, trong đó có sự tham gia tích cực của đội ngũ can bộ, đảng viên, nhất là đảng viên trẻ, góp phần làm thay đổi bộ mặt NTM của huyện, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao.

Gia Lai: Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Gia Lai: Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

(20/09/2019)

Trong 3 năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” trên địa bàn huyện Phú Thiện, huyện Đức Cơ… (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra sôi nổi. Qua đó, số hộ nông dân có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm của hai huyện trên đã tăng gấp 3 lần so với năm 2016. 

GIA LAI: HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC ĐỂ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

GIA LAI: HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC ĐỂ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

(19/09/2019)

Nhờ huy động tổng hợp các nguồn lực từ ngân sách nhà nước đến sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như nỗ lực vươn lên của cá nhân, hàng năm, toàn tỉnh có hàng ngàn hộ gia đình vươn lên thoát nghèo.


 

Tuyên Quang xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vưng

Tuyên Quang xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vưng

(19/09/2019)

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều giải pháp, thực hiện các chính sách ưu đãi của Ðảng, Nhà nước, tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Ðến nay, đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh đã có cuộc sống ổn định, phát triển kinh tế bền vững.

Bắc Quang: Xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu người nông dân đã làm chủ cuộc sống của mình

Bắc Quang: Xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu người nông dân đã làm chủ cuộc sống của mình

(18/09/2019)

Xây dựng NTM kiểu mẫu đã, đang là hướng đi và cũng là mục tiêu phấn đấu tiếp theo của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) trong giai đoạn hiện nay.