Mô hình giảm nghèo hiệu quả

Giảm nghèo từ phát triển kinh tế đồi rừng

Giảm nghèo từ phát triển kinh tế đồi rừng

(20/05/2020)

 Xã Liên Minh (Võ Nhai) có diện tích tự nhiên trên 7.330ha, trong đó trên 4.409ha là đất lâm nghiệp. Những năm qua, ngoài trồng chè, nhiều hộ dân trong xã đã tận dụng lợi thế về đất đai để phát triển kinh tế đồi rừng, góp phần nâng cao thu nhập.

Phát triển cây công nghiệp lợi thế ở miền núi

Phát triển cây công nghiệp lợi thế ở miền núi

(18/05/2020)

 Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về đất đai và nguồn lao động dồi dào trên địa bàn, những năm qua, các huyện miền núi của tỉnh đã đẩy mạnh phát triển cây công nghiệp nhằm tạo nguồn nguyên liệu cho các nhà máy chế biến, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Thái Nguyên: Tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số giảm từ 4% đến 5%/năm

Thái Nguyên: Tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số giảm từ 4% đến 5%/năm

(18/05/2020)

 Để hỗ trợ bà con thoát nghèo, từ năm 2015 đến nay, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các cấp, ngành liên quan triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đến vùng dân tộc thiểu số.

Phát triển cây mận đỏ góp phần xóa đói giảm nghèo ở huyện vùng cao Hà Giang

Phát triển cây mận đỏ góp phần xóa đói giảm nghèo ở huyện vùng cao Hà Giang

(18/05/2020)

 Với giá trị kinh tế cao, trong những năm gần đây, cây mận đỏ (người dân thường hay gọi là “mận máu”) đã trở thành nguồn thu nhập chính, góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhiều gia đình ở huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang).

Đầm Hà: Huy động hiệu quả nguồn lực từ cộng đồng

Đầm Hà: Huy động hiệu quả nguồn lực từ cộng đồng

(15/05/2020)

 Để những chủ trương, chính sách về giảm nghèo nhanh, bền vững và xây dựng NTM nhanh chóng đi vào cuộc sống, cách làm của huyện Đầm Hà những năm qua là huy động sức mạnh đoàn kết, thay đổi nhận thức, khơi dậy ý thức chủ động vươn lên từ chính mỗi người dân.

Chương trình phát triển dược liệu giúp người dân thoát nghèo

Chương trình phát triển dược liệu giúp người dân thoát nghèo

(15/05/2020)

 Triển khai chương trình phát triển dược liệu, thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện trồng nhiều giống dược liệu có giá trị kinh tế cao; góp phần vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương, đồng thời giúp nhiều hộ dân vùng cao có hướng đi mới trong giảm nghèo bền vững.