Mô hình giảm nghèo hiệu quả

Tuyên truyền về giảm nghèo bền nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước, bảo đảm an sinh xã hội

Tuyên truyền về giảm nghèo bền nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước, bảo đảm an sinh xã hội

(30/09/2019)

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã xác định giảm nghèo là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước và đã có nhiều chủ trương, chính sách về xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Bắc Kạn: Tích cực tuyên truyền để người dân tự lực vươn lên thoát nghèo

Bắc Kạn: Tích cực tuyên truyền để người dân tự lực vươn lên thoát nghèo

(27/09/2019)

Thực hiện Nghị quyết số 05 -NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (Nghị quyết số 05-NQ/TU), công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định. Sau 04 năm (2016 - 2019) thực hiện Nghị quyết, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm từ 29,40% năm 2016 xuống còn 21,88% cuối năm 2018 (giảm 7,52%), bình quân mỗi năm giảm 2,51%, đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra (Nghị quyết đề ra mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2-2,5%/năm theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020). Để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, bên cạnh việc triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ người dân, tỉnh Bắc Kạn đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân phát huy tinh thần tự lực vươn lên.

Bình Đại: Hiệu quả từ công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Bình Đại: Hiệu quả từ công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

(25/09/2019)

Qua 10 năm (2010 - 2019) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre) đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, huyện Bình Đại có 4 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, xã Thới Lai đạt 15 tiêu chí tiêu chí, các xã còn lại đạt trên 7 tiêu chí. Đạt kết quả đó một phần do hiệu quả từ công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM, đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng cao trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Kiến Xương: Phát huy vai trò của đài truyền thanh cơ sở trong xây dựng nông thôn mới

Kiến Xương: Phát huy vai trò của đài truyền thanh cơ sở trong xây dựng nông thôn mới

(25/09/2019)

Hệ thống truyền thanh cơ sở (TTCS) có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội, nhất là vùng địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Hệ thống này được ví như “một cuộc họp lớn không có hội trường” bởi tính hiệu quả, thiết thực của nó với mỗi người dân, nhất là ở khu vực nông thôn trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, khi cả nước đang chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới (NTM), công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thì hệ thống TTCS, trong đó có xã Thượng Hiền (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) càng phát huy vai trò, khẳng định tính ưu việt trong việc truyền tải thông tin đến với người dân.

Lập Thạch: Phát huy tinh thần xung kích của can bộ, đảng viên trong xây dựng Nông thôn mới

Lập Thạch: Phát huy tinh thần xung kích của can bộ, đảng viên trong xây dựng Nông thôn mới

(23/09/2019)

Sau 8 năm triển khai xây dựng Nông thôn mới (NTM), đến nay, toàn huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) đã cứng hóa được 100% đường trục xã, liên xã; trên 70% đường trục thôn, liên thôn; gần 70% đường ngõ xóm và gần 70% đường trục chính nội đồng. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn ước đạt hơn 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,88%. Huyện có 17/18 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Để đạt được các tiêu chí huyện NTM vào năm 2019, cấp ủy, chính quyền huyện Lập Thạch đã huy động mọi nguồn lực, trong đó có sự tham gia tích cực của đội ngũ can bộ, đảng viên, nhất là đảng viên trẻ, góp phần làm thay đổi bộ mặt NTM của huyện, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao.

Gia Lai: Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Gia Lai: Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

(20/09/2019)

Trong 3 năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” trên địa bàn huyện Phú Thiện, huyện Đức Cơ… (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra sôi nổi. Qua đó, số hộ nông dân có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm của hai huyện trên đã tăng gấp 3 lần so với năm 2016.