Tấm gương điển hình tiên tiến

Tuổi trẻ Nam Trà My noi gương Bác

Tuổi trẻ Nam Trà My noi gương Bác

(15/05/2020)

 Học tập và làm theo Bác, thời gian qua, với tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ Nam Trà My đã đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện nhà với 02 mũi xung kích trọng tâm trong hoạt động phong trào, đó là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Xã Vầy Nưa từng bước giảm nghèo bền vững

Xã Vầy Nưa từng bước giảm nghèo bền vững

(15/05/2020)

 Cách trung tâm huyện 20 km, xã Vầy Nưa (Đà Bắc) có 8 xóm, 680 hộ, với 2.780 nhân khẩu, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền xã luôn quan tâm, nỗ lực đầu tư cơ sở hạ tầng, áp dụng KH-KT, nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi, từng bước cải thiện đời sống người dân.

Giữ vững an ninh biên giới, giúp dân phát triển kinh tế

Giữ vững an ninh biên giới, giúp dân phát triển kinh tế

(15/05/2020)

 Cùng với nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ, tuần tra, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, 3 năm qua cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hồ Le chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương giúp bà con vùng biên giới tỉnh Kon Tum phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần xây dựng địa bàn biên giới bình yên, vững mạnh.

Học Bác để luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân

Học Bác để luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân

(15/05/2020)

 Bằng những hành động cụ thể, cán bộ, đảng viên Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ) luôn học Bác ở tinh thần gần dân, lắng nghe nguyện vọng chính đáng để giúp dân trong khả năng có thể, qua đó không ngừng củng cố, thắt chặt tình đoàn kết quân-dân trên vùng biên giới.

Bình Liêu nỗ lực xóa bỏ hủ tục

Bình Liêu nỗ lực xóa bỏ hủ tục

(15/05/2020)

 Thời gian qua, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, huyện Bình Liêu đã thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đồng thời tích cực vận động nhân dân sinh sống trên địa bàn thay đổi các hủ tục, tập quán lạc hậu.

Thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(15/05/2020)

 Bài học vươn lên từ thay đổi nếp nghĩ, cách làm, cần cù lao động, chịu khó tính toán sản xuất hợp lý của ông A Néo cùng với sự định hướng, hỗ trợ kịp thời của các cấp, các ngành trong việc giúp đỡ nhiều hộ gia đình thoát nghèo ở các địa phương trong tỉnh là minh chứng thuyết phục từ cuộc sống.