Tin tức - Sự kiện

Hiệu quả công tác giảm nghèo ở Phú Hòa

Hiệu quả công tác giảm nghèo ở Phú Hòa

(02/07/2020)

 Nhiệm kỳ 2015-2020, đẩy mạnh xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Phú Hòa có nhiều thành tích nổi bật trên nhiều lĩnh vực, nhất là về công tác giảm nghèo. Điều này đạt được là nhờ các cấp mặt trận huyện đã có nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả giúp hộ nghèo thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.

Tín dụng chính sách góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới

Tín dụng chính sách góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới

(02/07/2020)

 Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) đã tích cực triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác góp phần xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí trong XDNTM ở các địa phương.

Hiệu quả từ những chương trình giảm nghèo ở Nậm Pồ

Hiệu quả từ những chương trình giảm nghèo ở Nậm Pồ

(02/07/2020)

 Nhờ được thụ hưởng nhiều chương trình, chính sách về xóa đói giảm nghèo mà đời sống của người dân trong vừng từng bước được nâng lên thoát nghèo.

Gia Lai hỗ trợ người dân vùng khó vươn lên thoát nghèo

Gia Lai hỗ trợ người dân vùng khó vươn lên thoát nghèo

(01/07/2020)

 Trong 3 năm (2017-2019), nhờ được hỗ trợ cây giống, vật nuôi và một số mặt hàng chính sách khác từ chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số (DTTS) của Chính phủ, nhiều hộ dân trong tỉnh Gia Lai đã từng bước thoát nghèo bền vững.

Tập trung nguồn lực phát triển vùng đồng bào DTTS

Tập trung nguồn lực phát triển vùng đồng bào DTTS

(01/07/2020)

 Là tỉnh miền núi, những năm qua để cải thiện, nâng cao mức sống của nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS), vùng sâu, vùng xa, tỉnh ta đã tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo các chính sách an sinh... Từ nguồn vốn các chương trình, dự án đã tạo nên những “cú hích” làm thay đổi nhiều bản vùng cao, nhất là cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư đồng bộ, mang lại cuộc sống no ấm, đủ đầy hơn cho nhân dân.

Trên 17.900 lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách được tiếp cận vốn vay ưu đãi

Trên 17.900 lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách được tiếp cận vốn vay ưu đãi

(01/07/2020)

 Từ năm 2017-2020, thông qua các nguồn vốn tín dụng ưu đãi do Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai, cả tỉnh có trên 17.900 lượt đối tượng là hộ nghèo, đối tượng chính sách người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) được tiếp cận vốn vay ưu đãi.