Tin tức - Sự kiện

Hà Nội: Dự kiến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm còn 3%

Hà Nội: Dự kiến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm còn 3%

(13/12/2019)

Chỉ chiếm khoảng 1% dân số Hà Nội nhưng đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống trên 10% diện tích của Thủ đô.

Giảm nghèo ở Lao Và Chải

Giảm nghèo ở Lao Và Chải

(13/12/2019)

Là xã khó khăn của huyện Yên Minh có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao; với nỗ lực giảm nghèo và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Lao Và Chải đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về phát triển KT – XH.

Bộ TT&TT xuất bản Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở

Bộ TT&TT xuất bản Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở

(15/11/2019)

Giảm nghèo bền vững là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, các dân tộc và nhóm dân cư. Triển khai thực hiện Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, trong đó có nhiệm vụ của ngành Thông tin và Truyền thông.

Diên Khánh: Nhân rộng mô hình tổ tự quản giúp nhau giảm nghèo

Diên Khánh: Nhân rộng mô hình tổ tự quản giúp nhau giảm nghèo

(11/11/2019)
Từ hiệu quả thiết thực của mô hình thí điểm Tổ tự quản giúp nhau giảm nghèo tại 3 xã Diên An, Diên Tân, Diên Xuân, năm nay, huyện Diên Khánh nhân rộng mô hình này thêm 4 xã trên địa bàn nhằm nâng cao ý thức tự lực, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của các hộ nghèo, cận nghèo trong việc thoát nghèo bền vững.

Chuyện giảm nghèo ở huyện vùng cao Lâm Bình

Chuyện giảm nghèo ở huyện vùng cao Lâm Bình

(10/11/2019)

Lâm Bình là huyện thuộc diện khó khăn nhất của tỉnh Tuyên Quang. Song được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, giờ đây đời sống của nhân dân nơi đây ngày càng được nâng cao.

Chuyện giảm nghèo trên vùng đất của sâm

Chuyện giảm nghèo trên vùng đất của sâm

(08/11/2019)

Hiện nay, tỷ lệ giảm nghèo bình quân mỗi năm tại huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đạt từ 6 đến 8%. Số hộ nghèo của huyện năm 2018 là 3.326 hộ, giảm 1.418 hộ so với năm 2015.