Tin tức - Sự kiện

Giúp đồng bào biết cách làm ăn, thoát nghèo

Giúp đồng bào biết cách làm ăn, thoát nghèo

(08/09/2017)

Trên địa bàn tổ dân phố 5, phường Nghĩa Tân (thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó chủ yếu là đồng bào M’nông. Những năm qua, nhờ các cấp chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cách làm ăn, nên nhiều hộ đã thoát nghèo, đời sống được nâng lên.

Khi người nghèo không muốn thoát nghèo

Khi người nghèo không muốn thoát nghèo

(07/09/2017)

Với nhiều giải pháp và sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền các cấp tỉnh Điện Biên, chính sách giảm nghèo thực sự đã đi vào cuộc sống. Tỷ lệ hộ nghèo trên toàn tỉnh giảm đáng kể, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, thậm chí có đời sống khấm khá. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân chưa thực sự muốn thoát nghèo hoặc đã thoát nghèo nhưng vẫn muốn được là hộ nghèo để hưởng lợi…

Giảm nghèo bền vững ở Phú Yên: Ưu tiên vốn cho vùng miền núi

Giảm nghèo bền vững ở Phú Yên: Ưu tiên vốn cho vùng miền núi

(07/09/2017)

Tỉnh Phú Yên đang đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Ngoài triển khai những chính sách hỗ trợ giúp cải thiện đời sống hộ nghèo, cận nghèo vùng khó, UBND tỉnh đã tập trung vốn vào các dự án có tính bền vững; trong đó hướng chủ yếu tới vùng miền núi, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Hiệu quả từ những chính sách giảm nghèo đặc thù ở Lạng Sơn

Hiệu quả từ những chính sách giảm nghèo đặc thù ở Lạng Sơn

(07/09/2017)

Các chính sách trợ giúp đặc thù của tỉnh đã tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn phát triển nâng cao đời sống vật chất.

Phụ nữ Ea Tul tích cực giúp nhau phát triển kinh tế

Phụ nữ Ea Tul tích cực giúp nhau phát triển kinh tế

(07/09/2017)

Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội Phụ nữ xã Ea Tul (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức cụ thể. Qua đó đã tạo điều kiện cho nhiều chị em tích cực tham gia lao động sản xuất, cải thiện cuộc sống và khẳng định được vai trò, vị trí của tổ chức Hội Phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tạo đột phá để giảm nghèo

Tạo đột phá để giảm nghèo

(06/09/2017)

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2010, nhiều chính sách “đột phá” tăng tính chủ động cho địa phương và người dân được quyền quyết định cách thức để giảm nghèo phù hợp điều kiện thực tiễn. Đặc biệt, Chương trình ưu tiên nguồn lực tập trung cho vùng lõi nghèo để “không ai bị bỏ lại phía sau”.