Tin tức - Sự kiện

Hỗ trợ người dân vùng sâu Đác Lắc giảm nghèo

Hỗ trợ người dân vùng sâu Đác Lắc giảm nghèo

(23/12/2018)

Từ đầu năm đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh Đác Lắc đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp nhân dân vùng sâu, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) xóa đói, giảm nghèo.

 

Giúp người khuyết tật từng bước thoát nghèo

Giúp người khuyết tật từng bước thoát nghèo

(23/12/2018)

Bắc Cạn hiện có khoảng 6.000 người khuyết tật, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) vùng khó khăn. Để quan tâm, chăm lo tới đối tượng này, tỉnh triển khai nhiều chính sách hỗ trợ công ăn, việc làm giúp người khuyết tật ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững

(23/12/2018)

Quyết định số 1722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ xác định rõ các mục tiêu cơ bản: đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1% đến 1,5%/năm; các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3% đến 4%/năm. Phấn đấu 50% số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP. 30% số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, 20% đến 30% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Sử dụng vốn vay hiệu quả, đồng bào Khmer Phụng Hiệp thoát nghèo

Sử dụng vốn vay hiệu quả, đồng bào Khmer Phụng Hiệp thoát nghèo

(22/12/2018)

Những năm gần đây, chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) phát triển kinh tế nông nghiệp đã phát huy hiệu quả ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Hiệu quả từ mô hình giảm nghèo bền vững ở Chợ Mới

Hiệu quả từ mô hình giảm nghèo bền vững ở Chợ Mới

(20/12/2018)

Qua 3 năm triển khai, mô hình giảm nghèo bền vững thông qua việc phát triển đàn trâu sinh sản và đàn lợn nái Móng Cái trên địa bàn huyện Chợ Mới đã đạt được những kết quả khả quan, nhiều hộ nghèo đã có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế.

Hà Lâu nỗ lực thoát nghèo

Hà Lâu nỗ lực thoát nghèo

(04/12/2018)

Kết cấu hạ tầng từng bước được hoàn thiện, cùng với các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế cho người dân từ nhiều nguồn vốn của Chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội chính là nguồn động lực mạnh mẽ để xã miền núi Hà Lâu (huyện Tiên Yên) nhanh chóng thoát nghèo. Với phần lớn số dân là đồng bào dân tộc Dao, xã đã nỗ lực để ra khỏi diện đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Ninh.