Tin tức - Sự kiện

Tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người nghèo

Tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người nghèo

(16/09/2017)

Đánh giá kết quả giảm nghèo của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2011-2016 cho thấy, tỷ lệ giảm nghèo đã đạt mục tiêu đề ra (mỗi năm giảm 2% số hộ nghèo trở lên và đến năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 10%). Mặc dù vậy, so với bình quân chung cả nước, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn khá lớn, tính bền vững chưa cao… Theo các cơ quan chuyên môn, sự nghiệp giảm nghèo không đơn giản, muốn bền vững cần tạo được sinh kế, tăng thu nhập ổn định cho hộ nghèo.

Đắk Nông: Công tác giảm nghèo vẫn gặp nhiều trở ngại

Đắk Nông: Công tác giảm nghèo vẫn gặp nhiều trở ngại

(16/09/2017)

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông hiện vẫn đang gặp phải nhiều trở ngại, chưa thật sự bền vững.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Thực hiện chính sách giảm nghèo hiệu quả dựa vào cơ sở

Bà Rịa – Vũng Tàu: Thực hiện chính sách giảm nghèo hiệu quả dựa vào cơ sở

(16/09/2017)

Bà Rịa – Vũng Tàu là một trong những địa phương thực hiện rất thành công chương trình giảm nghèo. Kết thúc giai đoạn 1, cuối năm 2015, tỉnh này cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, để công tác này đạt kết quả cao hơn, tháng 9 năm 2017, tỉnh đã rà soát lại việc thực hiện các chính sách giảm nghèo, để ra mục tiêu và kế hoạch thực hiện cho các năm tiếp theo.

 

Lai Châu: Đẩy mạnh thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới

Lai Châu: Đẩy mạnh thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới

(15/09/2017)

Trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Lai Châu, phát triển thông tin và truyền thông (TT&TT) là tiền đề quan trọng để nâng cao dân trí, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Theo quy định bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020 vừa được UBND tỉnh ban hành, các tiêu chí thông tin truyền thông cho các xã chuẩn nông thôn mới là: xã có điểm phục vụ bưu chính; có dịch vụ viễn thông, Internet; có đài truyền thanh và hệ thống loa; có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành. Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh việc thực hiện các tiêu chí này.

Kon Tum: Nhân rộng các mô hình phụ nữ làm kinh tế thoát nghèo

Kon Tum: Nhân rộng các mô hình phụ nữ làm kinh tế thoát nghèo

(15/09/2017)

Kon Tum là tỉnh có gần 50% dân số là đồng bào các dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ khá cao – trên 20% theo chuẩn nghèo đa chiều. Qua ra soát tỉnh nhận thấy, trong các gia đình nghèo, cận nghèo, phụ nữ luôn chịu nhiều thiệt thòi và họ cũng có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế. Vì vậy Kon Tum đã triển khai nhiều giải pháp giúp phụ nữ - nhất là phụ nữ hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo.

 

Hồng không hạt Bắc Cạn giúp dân vùng sâu giảm nghèo

Hồng không hạt Bắc Cạn giúp dân vùng sâu giảm nghèo

(15/09/2017)

Hồng không hạt Bắc Cạn là cây bản địa, được cấp Chứng nhận chỉ dẫn địa lý, đã và đang là loại cây chủ lực giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh thoát nghèo. Tỉnh Bắc Cạn đang khuyến khích đẩy mạnh trồng loại cây này, tạo vùng sản xuất hàng hóa quy mô hơn.