Tin tức - Sự kiện

Hội Nông dân huyện chú trọng tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ cho nông dân

30/06/2020 14:02 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Với phương châm tập trung hướng về cơ sở, thời gian qua Hội Nông dân huyện đã có nhiều hoạt động dịch vụ, tư vấn dạy nghề, cho vay vốn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tạo điều kiện giúp các hộ nông dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần nâng cao vai trò của các cấp hội, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

 

 

         Thời gian qua, các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ cho hội viên luôn được Hội Nông dân dân huyện quan tâm thực hiện có hiệu quả. Theo báo cáo đánh giá 6 tháng đầu năm 2020 của Hội nông dân huyện: Về hỗ trợ vốn cho nông dân: Kết quả phát triển nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân; Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện đến nay là 628 triệu đồng, hội viên được vay vốn đã tạo được việc làm và nâng cao thu nhập cho gia đình, nhiều hộ đã xóa được đói, giảm được nghèo và vươn lên thoát nghèo. Công tác phối hợp với Ngân hàng Chính sách- Xã hội tạo điều kiện cho nông dân vay vốn, tổng dư nợ đến nay 113.673.000.000đ/80 tổ/ 3.085 thành viên vay; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện cho nông dân vay vốn,78.277.000.000đ/27 tổ/937 thành viên vay.
          Tổ chức đào tạo nghề cho nông dân: Hội đã phối hợp với các phòng chuyên môn và Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức đào tạo nghề được 01 lớp cho 102 lượt hội viên, nông dân. Hoạt động cung ứng vật tư, thiết bị nông nghiệp: trong 6 tháng đã cung ứng vật tư đầu vào cho hộ viên, nông dân được 516,75 tấn phân bón các loại; giá trị 5.942 triệu đồng, trong đó hội viên nông dân tín chấp phân bón trả chậm với Công ty cổ phần công nông nghiệp Tiến nông là 140,75 tấn; cung ứng giống 34 tấn, giá trị 390 triệu đồng; thuốc bảo vệ thực vật 0,8 tấn, giá trị 61,5 triệu đồng, số lượng máy nông nghiệp 13 cái trị giá 370 triệu đồng; chế phẩm SUMITRI 317 gói.
       
  Hỗ trợ hội viên, nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học, công nghệ. Phối hợp với các phòng, ban ngành và các doanh nghiệp tập huấn, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao cho nông dân được 32 lớp với 1.006 lượt người tham giaPhối hợp với các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, nông dân xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ mới theo chuỗi giá trị đạt tiêu chuẩn chất lượng Vietgap. 6 tháng đầu năm 2020 đã tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý được 17 buổi, cho 788 người. Hỗ trợ hội viên, nông dân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm: Phối hợp với UBND huyện giới thiệu cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện về các mô hình, cách làm sáng tạo của hội viên, nông dân trên địa bàn huyện để quảng bá, giới thiệu sản phẩm cho hội viên, nông dân. 
          Từ những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ nông dân, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng chuyên canh, gắn sản xuất với thị trường; thực hiện cung ứng giống, phân bón và các điều kiện cần thiết để phục vụ nông dân sản xuất hiệu quả. Chủ động phối hợp với các ngành, cơ quan chuyên môn tập huấn khoa học kỷ thuật, triển khai các mô hình trình diễn, mô hình nhân rộng trong sản xuất. Đồng thời, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường nông thôn, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đoàn Lưu

theo nhuxuan.thanhhoa.gov.vn