Mô hình giảm nghèo hiệu quả

Huyện cao phong: Hiệu quả từ những chính sách hỗ trợ giảm nghèo

30/06/2020 10:30 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong đã đưa công tác giảm nghèo bền vững (GNBV) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; có định hướng, kế hoạch cụ thể khai thác, phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo cho Nhân dân.


 

Người dân xóm Dệ, xã Bắc Phong (Cao Phong) phát triển diện tích trồng cây ăn quả, góp phần nâng cao thu nhập.
Xác định giao thông nông thôn (GTNT) là đòn bẩy thúc đẩy phát triển KT-XH, GNBV, huyện đã tập trung huy động nguồn lực để xây dựng các tuyến đường GTNT, phục vụ tốt nhu cầu đi lại, sinh hoạt, sản xuất của người dân địa phương. Với phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, Cao Phong đã huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn và người dân. Nhờ vậy, mạng lưới GTNT được cải thiện, góp phần làm thay đổi diện mạo các xã trên địa bàn, đặc biệt là xã khó khăn. Đến nay, đường từ trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa, bê tông hóa 41,1 km (đạt 100%); 87,7% đường liên thôn, xóm, 77% đường ngõ xóm và 64,2% đường nội đồng được nhựa hóa, bê tông hóa, cứng hóa. Hiện, toàn huyện có 5 xã đạt tiêu chí số 2 trong xây dựng NTM.
Các nguồn vốn hỗ trợ được điều tiết phù hợp với nhu cầu thực tế của Nhân dân. Giai đoạn 2016 - 2020, huyện đã đầu tư 77 công trình cơ sở hạ tầng, tổng mức đầu tư 27,240 tỷ đồng. Duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng 82 công trình, tổng kinh phí 1,756 tỷ đồng. Với 6,076 tỷ đồng từ dự án phát triển sản xuất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, huyện đã hỗ trợ nước sinh hoạt cho Nhân dân tại các xã: Thạch Yên, Thung Nai, Hợp Phong, với 218 hộ hưởng lợi…
Tạo nền tảng để phát triển kinh tế hộ gia đình, từ năm 2016 đến nay, hệ thống ngân hàng trên địa bàn huyện đã giải quyết cho 3.218 lượt hộ nghèo vay vốn, tổng vốn vay 99,717 tỷ đồng; 1.592 hộ cận nghèo được vay 56,698 tỷ đồng. Đảm bảo GNBV, giảm tỷ lệ tái nghèo, huyện đã giải quyết cho 648 hộ mới thoát nghèo vay 19,665 tỷ đồng phát triển kinh tế gia đình.
Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm cho người lao động được quan tâm sát sao. Từ năm 2016 - 2020, huyện tổ chức 5 phiên giao dịch việc làm, thu hút trên 2.000 lượt người tham gia; mỗi năm giới thiệu trung bình 10 doanh nghiệp có đủ điều kiện để tuyển lao động địa phương đi làm việc trong nước và nước ngoài. 5 năm qua, huyện đã tạo việc làm và việc làm mới cho 6.829 lao động, bình quân hàng năm đào tạo nghề cho trên 6.000 lao động.
Giai đoạn 2016 - 2020, kinh phí thực hiện các dự án GNBV huyện được giao là 43,395 tỷ đồng. Quá trình thực hiện, huyện đã lồng ghép với nhiều nguồn vốn từ nhiều chương trình, dự án phát triển KT-XH, vì vậy, đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Năm 2016, số hộ nghèo trên toàn huyện chiếm 26,8%, đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo ước giảm còn 10,52%, bình quân giảm trên 3%/năm.
Phân tích, đánh giá kết quả 5 năm (2016-2020) thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, đồng chí Quách Văn Ngoan, Chủ tịch UBND huyện nhận định: Tuy đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, nhưng thẳng thắn nhìn nhận, công tác giảm nghèo trên địa bàn chưa thực sự bền vững. Kinh tế ở các xã vùng đặc biệt khó khăn còn chậm phát triển. Một số ít người dân vẫn còn tâm lý trông chờ, ỷ lại không muốn thoát nghèo… vì vậy đã ảnh hưởng lớn đến lộ trình giảm nghèo của huyện. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp Nhân dân về tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều, mục tiêu GNBV. Tiếp nhận, sử dụng có hiệu quả các chính sách, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng cho hộ nghèo. Qua đó, tạo sự đồng thuận để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện thực hiện lộ trình GNBV.

Thúy Hằng

Báo Hòa Bình