Tấm gương điển hình tiên tiến

Lương Tài chú trọng chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội

30/06/2020 10:23 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Là huyện nông nghiệp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Lương Tài luôn quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo với nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực giúp họ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.