Tấm gương điển hình tiên tiến

Đôn Phong thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững

29/06/2020 10:03 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác giảm nghèo ở xã Đôn Phong (Bạch Thông) đã đạt kết quả khả quan, tỷ lệ hộ nghèo của xã năm 2019 giảm 4%, vượt so với chỉ tiêu huyện đề ra. Xã đã vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.


 

Anh Lý Văn Cường, thôn Nà Pán, xã Đôn Phong là một trong những cá nhân nỗ lực vươn lên thoát nghèo ở địa phương
Anh Lý Văn Cường ở thôn Nà Pán, xã Đôn Phong là một trong những cá nhân nỗ lực vươn lên thoát nghèo ở địa phương.
Vốn là xã đặc biệt khó khăn, với xuất phát điểm thấp, toàn xã hơn 500 hộ dân sinh sống rải rác ở 10 thôn, bản, nơi đây đất rừng chiếm hơn 90% diện tích tự nhiên, kinh tế của người dân chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp, đường giao thông đi lại khó khăn, xã còn 02 thôn chưa có điện lưới quốc gia. Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng, quyết định đến tình hình phát triển kinh tế- xã hội, xã đã chủ động xây dựng kế hoạch giảm nghèo giai đoạn và kế hoạch giảm nghèo từng năm. Phân công, chỉ đạo, theo dõi thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá các dự án thuộc Chương trình 135, Chương trình MTQG  giảm nghèo giai đoạn 2016-2020; mức độ tiếp cận của đối tượng thụ hưởng chính sách trên địa bàn. Từ đó vận động Nhân dân tham gia đóng góp các công trình, áp dụng có hiệu quả các mô hình giảm nghèo ở địa phương.
Thông qua các nguồn lực hỗ trợ giai đoạn 2016-2020, nhất là Chương trình 135 đã giúp xã làm mới và sửa chữa hàng chục công trình dân sinh, như: Bê tông đường Lủng Lầu; đường Kéo Chấn - Khuổi Thốc; nhà lớp học gồm 02 phòng thuộc điểm trường Nặm Tốc; sửa chữa cầu treo Nà Đán, nhà họp thôn Nà Pán; nhà công vụ Trường Mầm non Đôn Phong… Các công trình đi vào sử dụng đã mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống đồng bào, từng bước nâng cao chất lượng dân trí, mức sống người dân.
Trong 5 năm qua, từ các chương trình, dự án đã hỗ trợ gần 1 tỷ đồng cho phát triển sản xuất, hỗ trợ cho đồng bào đầu tư mua trâu sinh sản, trồng cây ghép quýt... với hơn 100 hộ nghèo và cận nghèo hưởng lợi. Các chính sách an sinh xã hội và chính sách trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, vay vốn... được triển khai kịp thời, đúng quy định, tạo điều kiện cho người nghèo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Đến nay có 100% hộ nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế, khoảng 200 lượt hộ nghèo và cận nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi với số vốn trên 8 tỷ đồng, hơn 4.000 lượt hộ được hỗ trợ tiền điện với kinh phí trên 700 triệu đồng. Từ các nguồn lực hỗ trợ và cách thức chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm từ 48,86%(2016) xuống còn  26,32%(2019), hộ cận nghèo từ 16,06% xuống còn 13,16%. Thu nhập của hộ nghèo, hộ cận nghèo từng bước được nâng lên.
Đồng chí Triệu Phúc Tỵ-  Chủ tịch UBND xã cho biết: "Để có được kết quả như hiện nay, xã đã tích cực chỉ đạo thành viên Ban chỉ đạo, các ngành đoàn thể phối hợp cùng các thôn tiếp cận thăm nắm các hộ nghèo, phân tích rõ các nguyên nhân, mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của từng hộ nghèo, hộ cận nghèo, từ đó tư vấn, giúp đỡ, vận động các hộ đăng ký thoát nghèo, thoát cận nghèo”.
Xã tiếp tục phấn đấu giảm hộ nghèo từ 3,5 - 4%/năm, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng; thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo trên cơ sở tăng định mức, mở rộng đối tượng để các hộ được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản. Bảo đảm trợ cấp cho người dân khi gặp thiên tai, dịch bệnh, trợ giúp pháp lý; hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo các chính sách giảm nghèo theo hướng có điều kiện, có thời gian, có hoàn trả về đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ sinh kế, vay vốn tín dụng ưu đãi…/.

 

Thu Trang

Báo Bắc Kạn