Tin tức - Sự kiện

Ninh Bình: Ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh

03/06/2020 09:27 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Để công tác giảm nghèo của tỉnh đạt kết quả bền vững, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 140/QĐ-TU và Quyết định số 141/QĐ-TU phân công 55 cơ quan đơn vị phụ trách và 56 doanh nghiệp kết nghĩa với 55 xã, phường, thị trấn có tính chất đặc thù. Các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp kết nghĩa đã có nhiều giải pháp, việc làm sáng tạo, thiết thực giúp đỡ, hỗ trợ các xã đặc thù với tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng. 


 

Nhiều xã đặc thù chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 140 đạt được những kết quả khá rõ nét trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tiếp thu nhiều ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng được một số mô hình phát triển kinh tế hiệu quả cao, tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Đốn nay đã có 23/56 xã đặc thù đạt chuấn nông thôn mới, đã góp phần giúp 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 01 thành phố hoàn thành xây dựng nông thôn mới.
Hội đồng nhân dân tỉnh đã phê duyệt Đề án số 12/ĐA-UBND về xuất khẩu lao động, nhằm hỗ trợ vay vốn ưu đãi đối với người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiếu số, thân nhân người có công với cách mạng, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ thuộc địa bàn 55 xã có tính chất đặc thù của tỉnh để giảm nghèo bền vững. Mục tiêu phấn đấu mỗi năm hỗ trợ đưa 1.000 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND về việc quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ trung cấp cao đẳng tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 theo đó hỗ trợ đối tượng về nhóm ngành nghề do tỉnh đặt hàng đào tạo với mức hỗ trợ 6 triệu đồng/ngưòi/năm.
Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-BCSĐ về đối mới tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác người có công và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh; Với mục tiêu đến hết năm 2019, hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho các hộ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở; đến hết năm 2020 phấn đấu 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của dân cư nơi cư trú.
Ngoài ra, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách giảm nghèo như: hàng năm, trích ngân sách tỉnh bổ sung vào nguồn vốn từ ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay; chính sách hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho đối tượng thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt BHYT) trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ mua BHYT cho người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên chưa được cấp thẻ BHYT.

theo ninhbinh.gov.vn