Tin tức - Sự kiện

An Ngãi Tây tập trung phát triển kinh tế, giảm nghèo

03/06/2020 09:05 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Trên cơ sở Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy xã An Ngãi Tây (Ba Tri) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; quốc phòng - an ninh được giữ vững; xây dựng Đảng được củng cố và kiện toàn…


Mô hình liên kết 4 nhà giúp người nông dân quản lý tốt đồng ruộng.
Mô hình liên kết 4 nhà giúp người nông dân quản lý tốt đồng ruộng.
Thực hiện “kỷ cương, năng động”
Trong triển khai, quán triệt thực hiện phương châm 10 chữ mà Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra: “Dân chủ - Kỷ cương - đoàn kết - Năng động - Đổi mới”, Đảng ủy xã chọn “Kỷ cương - Năng động” để tập trung thực hiện trong toàn Đảng bộ. Qua đó góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, kỷ cương trong Đảng được giữ vững, năng động hơn trong công việc.
Theo Phó bí thư Đảng ủy xã An Ngãi Tây Diệp Văn Hoàng, việc chọn “kỷ cương - năng động” trong phương châm 10 chữ mà Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra nhằm góp phần tiếp tục tạo nền nếp trong tổ chức Đảng, từng chi bộ, đảng viên, đồng thời phải linh hoạt và sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã đẩy mạnh việc thực hiện NQ Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, Đảng ủy xây dựng kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện; 100% đảng viên đăng ký cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái theo tinh thần NQ Trung ương 4 khóa XII. Hàng tháng, tại cuộc họp chi bộ tiến hành kiểm điểm, đánh giá. Sau kiểm điểm, từng cán bộ, đảng viên đều xây dựng kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, đề ra những giải pháp cụ thể cho từng nội dung liên quan theo 3 nội dung cơ bản của NQ Trung ương 4 khóa XII. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị và trở thành việc làm thường xuyên.
Tập trung phát triển kinh tế
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, kinh tế xã An Ngãi Tây tiếp tục phát triển, cơ cấu cây trồng, vật nuôi có bước chuyển đổi theo hướng thích nghi với điều kiện tự nhiên, phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương. Xã chú trọng định hướng người nông dân trồng giống lúa năng suất, chất lượng cao, chuyển dần diện tích kém hiệu quả sang trồng dừa, trồng cây ăn trái, cây có múi.
Diện tích cây lúa gieo sạ của xã An Ngãi Tây 108,7ha/vụ, năng suất lúa bình quân đạt 52,2 tạ/ha, sản lượng 1.482 tấn.
Diện tích cây lúa gieo sạ của xã An Ngãi Tây 108,7ha/vụ, năng suất lúa bình quân đạt 52,2 tạ/ha, sản lượng 1.482 tấn.
Thực hiện Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, xã đã thành lập được các mô hình như: tổ hợp tác trồng lúa, tổ nuôi bò sinh sản, tổ nuôi dê, tổ hợp tác may gia công, tổ hội nghề nghiệp… giải quyết được việc làm cho lao động nhàn rỗi, nâng cao thu nhập của người dân. Hiện, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 42,1 triệu đồng/năm (tăng 16,7 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ), kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 9,01% (tỷ lệ hộ nghèo đầu nhiệm kỳ là 19,24%).
Theo Chủ tịch UBND xã An Ngãi Tây Mai Văn Bốn, trong thời gian qua, xã tập trung phát triển nông nghiệp, trong đó cây lúa, dừa và con bò được người dân quan tâm. Xã vận động người dân thực hiện Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển nông nghiệp. Kết quả là thành lập được 8 mô hình, như: tổ hợp tác trồng lúa, tổ nuôi bò sinh sản, tổ nuôi dê sinh sản, tổ hợp tác may gia công, tổ hội nghề nghiệp, tổ đan ghế bằng dây nhựa, mô hình trồng nấm bào ngư, nuôi gà lồng lấy trứng.
Chủ tịch Hội Nông dân xã An Ngãi Tây Nguyễn Văn Chửng cho biết: Ngoài việc định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp, hội đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, hỗ trợ nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi, cũng như các dự án hỗ trợ hộ nghèo với những mô hình kinh tế hiệu quả.
“Trong thời gian tới, Đảng ủy xã xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao đời sống người dân. Trong đó, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp bằng việc nâng cao năng suất, chất lượng theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa, thực hiện tốt mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã”, Chủ tịch UBND xã An Ngãi Tây Mai Văn Bốn cho biết thêm.

Bài, ảnh: Quốc Hùng

Báo Đồng Khởi