Tấm gương điển hình tiên tiến

Can Lộc tạo sinh kế, hỗ trợ an sinh giúp người dân an tâm, no ấm

29/05/2020 08:58 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Phương châm “cho cần câu hơn xâu cá” đã được cấp ủy, chính quyền các cấp ở Can Lộc (Hà Tĩnh) vận dụng nhuần nhuyễn trong công tác xóa đói giảm nghèo.