Tin tức - Sự kiện

Hướng giảm nghèo tại xã vùng cao biên giới

11/10/2019 19:58 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Sin Súi Hồ là xã vùng cao biên giới, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông và Dao. Trước đây cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của xã còn nhiều khó khăn. Những năm qua, nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, thông qua các chương trình, dự án phát triển kinh tế trên địa bàn nên xã Sin Súi Hồ ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực về nhiều mặt. Để đạt được kết quả đó là nhờ xã đã thực hiện tốt các chương trình, dự án nhất là chương trình 135.


20191110-gn-ta3.jpg

Ông Chẻo Quẩy Hòa, Chủ tịch UBND xã Sin Súi Hồ, huyện Phong Thổ cho biết: Xã Sin Súi Hồ nhận được sự hỗ trợ của nhiều chương trình, dự án nhưng chương trình 135 giai đoạn 2012-2015 là một trong những chương trình xác thực nhất với người dân, đặc biệt là người dân vùng cao, vùng khó khăn. Chương trình 135 đã hỗ trợ hộ nghèo mua máy móc, giống cây trồng, vật nuôi để người dân đẩy mạnh phát triển sản xuất; đào tạo cán bộ khuyến nông, phát triển kinh tế rừng… Từ đó giúp các hộ nghèo trong xã có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, nhờ đó mà nhiều hộ đã thoát nghèo.

Xã Sin Súi Hồ có 11 bản với 777 hộ sinh sống. Năm 2015, số hộ nghèo đã giảm xuống còn 47 hộ (giảm 50 hộ so với năm 2014), chiếm 6,4%. Để đạt được kết quả trên là do người dân trên địa bàn xã được hỗ trợ từ các chương trình xóa đói giảm nghèo trong đó có sự góp phần của chương trình 135. Từ chương trình này, xã Sin Súi Hồ được Nhà nước đầu tư xây dựng nhiều công trình hạ tầng cơ sở như thuỷ lợi, nước sinh hoạt, điện, đường, trường học, trạm y tế… Bên cạnh đó, xã còn triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất như mô hình trồng địa lan ở bản Sin Súi Hồ… Nhiều hộ trên địa bàn xã đã được hỗ trợ cây, con giống; vật tư, phân bón một cách kịp thời. Đây là động lực để người dân đẩy mạnh sản xuất, chăn nuôi, nâng cao thu nhập cải thiện cuộc sống.
 
Là một trong những hộ thoát nghèo của xã, anh Tẩn Phủ Huyển, bản Trung Hồ, xã Sin Súi Hồ chia sẻ: Nhà tôi được hỗ trợ tiền để mua máy cày, nhờ đó mà tôi đã giảm được chi phí sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng. Ngoài ra, tôi còn đi cày, bừa thuê cho các hộ khác trong bản để có thêm tiền đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi. Do vậy, gia đình tôi đã thoát nghèo năm 2015.
 
Chương trình 135 có ý nghĩa thiết thực góp phần cải thiện kinh tế của người dân các xã đặc biệt khó khăn và vùng dân tộc thiểu số. Để tiếp tục giúp người dân thoát nghèo, xã Sin Súi Hồ đề nghị thời gian tới cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục bố trí nguồn vốn, thực hiện các chương trình hỗ trợ cho bà con Nhân dân trên địa bàn xã đẩy mạnh phát triển kinh tế để xây dựng Sin Súi Hồ thành xã vùng cao biên giới ngày càng giàu đẹp, góp phần giữ vững an ninh biên giới quốc gia./.