Tấm gương điển hình tiên tiến

Tam Đường giúp người dân giảm nghèo bền vững

14/07/2019 16:11 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Hết năm 2018, huyện Tam Đường còn 3.282 hộ nghèo (giảm 540 hộ so với năm 2017). Kết quả đó là do huyện quán triệt, yêu cầu các cơ quan chuyên môn, địa phương đề ra nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác lãnh, chỉ đạo cũng như tuyên truyền, vận động, "cầm tay chỉ việc" giúp nông dân chủ động vươn lên.


IMG-0469-1552621784814.jpg

Bà con ở bản Sàn Phàng Cao (xã Khun Há) trao đổi kinh nghiệm dự trữ thức ăn cho gia súc trong mùa đông.

Đến thăm các bản Nà Bỏ, Suối Thầu, Nà Sài, Bản Giang (xã Bản Giang) thời điểm này, chúng tôi cảm nhận rất rõ Nhân dân địa phương đã tập trung phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Bà con tích cực thâm canh, tăng vụ, hình thành vùng trồng lúa, mía, chè tập trung gắn với sản xuất hàng hóa. Được biết, năm 2018, tổng sản lượng lương thực của xã đạt 4.241,4 tấn; tổng diện tích chè đạt 122,2ha, trong đó 9,2ha chè trồng mới; thu nhập bình quân đầu người đạt 18,5 triệu đồng/người; 26 hộ thoát nghèo nhờ sản xuất nông nghiệp.

Thời gian qua, xã Bản Bo (huyện Tam Đường) triển khai đồng bộ các chính sách, dự án, chương trình đối với hộ nghèo như hỗ trợ cây, con giống, nông cụ sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Các tổ chức hội, đoàn thể xã tín chấp với các ngân hàng giúp hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng lãi suất thấp; hỗ trợ khuyến nông, khuyến lâm, y tế, giáo dục. Thông qua một số tiểu dự án chăn nuôi lợn, gà, dê, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm của xã đạt trên 5%/năm. 

Gia đình chị Tao Thị Côm ở bản Phiêng Tiên từng thuộc diện hộ nghèo của xã Bản Bo. Được cán bộ xã hướng dẫn chuyển đổi nương ngô kém hiệu quả sang trồng 0,5ha chè; tận dụng phân chuồng ủ hoai bón cho lúa nhằm giảm chi phí đầu tư, tạo độ tơi xốp cho đất, chị mạnh dạn thực hiện. Nhờ đó, năng suất cây trồng tăng cao, nguồn thu nhập của gia đình cơ bản ổn định. Năm 2018, gia đình chị tình nguyện xin thoát khỏi danh sách hộ nghèo. 

Huyện Tam Đường đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hộ nghèo tiếp cận và sử dụng đúng mục đích nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thực hiện chính sách khuyến nông, khuyến lâm gắn với chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi. Yêu cầu cơ quan chuyên môn thực hiện phương châm "cầm tay chỉ việc", bám sát đồng ruộng hướng dẫn nông dân sản xuất đảm bảo quy trình kỹ thuật cũng như cơ cấu lịch thời vụ; tiêm vắcxin định kỳ, dự trữ thức ăn cho đàn gia súc trong mùa đông.

Tổng sản lượng lương thực toàn huyện năm 2018 đạt 43.200 tấn (tăng 150 tấn so với năm 2017); trồng mới 126,9ha chè, 176,21ha cây mắc ca, 62,1ha cây ăn quả và 76,4ha cây sa nhân. Các địa phương chú trọng mở rộng diện tích cây trồng chủ lực như: xã Bản Bo mở rộng vùng chè kinh doanh; Thèn Sin sản xuất lúa chất lượng cao; Bình Lư chế biến miến dong; Bản Giang và Bản Hon trồng cam. Hay như thị trấn Tam Đường chăn nuôi lợn thịt theo hướng hàng hóa; Hồ Thầu phát triển mạnh đàn trâu sinh sản... Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm dần qua các năm.

Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp chất lượng cao; thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống thiên tai, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi để phấn đấu năm 2019 giảm 3% hộ nghèo.

 

 

 

 

 

Thu Minh