Mô hình giảm nghèo hiệu quả

Năm 2019: Vĩnh Phúc phấn đấu giảm khoảng 3.300 hộ nghèo

07/07/2019 16:06 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Cuối năm 2018, toàn tỉnh vẫn còn gần 7.000 hộ nghèo và 9.800 hộ cận nghèo. Trên cơ sở đó, Vĩnh Phúc phấn đấu hết năm 2019, toàn tỉnh giảm khoảng 0,5 - 1% hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều), tương đương 1.600 đến hơn 3.300 hộ nghèo.


nam-2019-vinh-phuc-phan-dau-giam-khoang-3300-ho-ngheo-100115.jpg

Phụ nữ Vĩnh Phúc phát triển kinh tế gia đình

Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh Vĩnh Phúc đã đề ra các giải pháp để giảm nghèo bền vững. Trong đó, tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình tín dụng đối với hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội, thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn. Ưu tiên người nghèo ở các xã vùng khó khăn, thôn khó khăn, phụ nữ nghèo được vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế.
 
Tin cùng lĩnh vực Vĩnh Phúc: Phấn đấu năm 2019 có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới Vĩnh Phúc: Dự kiến hỗ trợ 20 tỷ đồng đào tạo nghề trong giai đoạn 2019 - 2020Tiếp tục cấp thẻ bảo hiểm y tế để hỗ trợ chăm sóc y tế, hạn chế tái nghèo, phát sinh hộ nghèo và tạo điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận, hưởng thụ các dịch vụ y tế từ tuyến xã đến tuyến huyện, tỉnh theo đúng quy định.
 
Hỗ trợ người nghèo tham gia học cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề, tham gia giáo dục định hướng xuất khẩu lao động
 
Hỗ trợ tiền điện; trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo và đối thoại chính sách với hộ nghèo, cận nghèo; tặng quà, hỗ trợ người nghèo trong dịp lễ tết.
 
Ngoài ra, phát triển mô hình hỗ trợ sinh kế cho người tàn tật của Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ em mồ côi tỉnh..

Hoài An