Tấm gương điển hình tiên tiến

Cần Giuộc: Tập trung thực hiện công tác giảm nghèo bền vững

16/08/2019 18:01 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Thời gian qua, huyện Cần Giuộc tập trung thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt được nhiều kết quả nổi bật với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương và ý thức vươn lên của từng gia đình.


22-7-2019-CAN-GIUOC-THUC-HIEN-CO-HIEU-QUA-CHUONG-TRINH-GIAM-NGHEO-BEN-VUNG-768x512.jpg

Hàng năm, huyện Cần Giuộc tiến hành rà soát các tiêu chí đối với từng hộ và có phương án hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ về y tế, giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, trợ giúp pháp lý, vận động nguồn lực thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Từ đầu năm 2019 đến nay, huyện giải quyết việc làm cho hơn 4.000 lao động, đào tạo nghề cho 3.000 người; xây dựng 41 căn nhà tình thương, đại đoàn kết, tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng.

Trong năm 2019, huyện Cần Giuộc chọn xã Phước Lâm thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ 9 hộ vay, mỗi hộ vay 15 triệu đồng, trồng rau an toàn. Đến nay, huyện đã hỗ trợ vốn sinh kế cho 33 hộ nghèo, số tiền 495 triệu đồng.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, chính quyền địa phương, năm 2018, toàn huyện Cần Giuộc có 242 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,1%, hộ cận nghèo còn 3,2%. Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả cao, trong thời gian tới, huyện tiếp tục tuyên truyền chính sách giảm nghèo, nâng cao ý thức tự vươn lên của từng gia đình, tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá đúng thực chất Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn 16 xã, thị trấn; huy động nguồn lực thực hiện hoạt động trợ giúp xã hội, nhân rộng các mô hình, phương án hỗ trợ giảm nghèo hiệu quả, hạn chế tình trạng tái nghèo và phát sinh nghèo./.

 

Phương Cảnh