Tấm gương điển hình tiên tiến

Huyện Krông Bông: Nhân rộng mô hình 4 dự án giảm nghèo năm 2019

16/09/2019 19:07 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

UBND huyện Krông Bông vừa phê duyệt 4 Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2019 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.


du-an-giam-ngheo.jpg

Mô hình nuôi bò nhốt đã giúp nhiều gia đình ở huyện Krông Bông thoát nghèo.

Theo đó, 4 dự án gồm: Chăn nuôi bò sinh sản cho hộ nghèo và hộ cận nghèo; Nuôi dê lai bách thảo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; Chăn nuôi bò thịt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; Nuôi heo rừng lai sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các dự án trên sẽ được triển khai ở 4 xã: Ea Trul, Hòa Phong, Cư Pui, Yang Mao với tổng kinh phí thực hiện là gần 1,77 tỷ đồng, trong đó có 1,2 tỷ đồng trích từ nguồn kinh phí Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2019 theo Quyết định số 1929/QĐ-UBND, ngày 19-7-2019 của UBND tỉnh, còn lại là kinh phí đối ứng của người dân tham gia dự án.
 
Các hoạt động của dự án gồm: Công tác chuẩn bị; lập danh sách đối tượng tham gia dự án; tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức; cung ứng giống, vật tư; bố trí cán bộ đến trực tiếp đến hộ gia đình hướng dẫn thực hiện dự án cho đến khi có kết quả; tiêu thụ sản phẩm; thu hồi, luân chuyển kinh phí hỗ trợ và kiểm tra, giám sát dự án.
Được biết, năm 2018, trên địa bàn huyện Krông Bông có tổng số 7.145 hộ nghèo với 32.579 khẩu, chiếm tỷ lệ 32,83% và 4.842 hộ cận nghèo với 23.374 khẩu, chiếm tỷ lệ 22,25%.

 

 

 

 

 

Khả Lê