Mô hình giảm nghèo hiệu quả

Quảng Ngãi: Cần thay đổi nhận thức để thoát nghèo

27/12/2018 15:05 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Năm 2018, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng bức tranh kinh tế- xã hội (KT- XH) và đời sống người dân trong tỉnh nói chung và các huyện miền núi đã có nhiều khởi sắc. Điều đáng ghi nhận, bức tranh giảm nghèo ở miền núi đã có chiều sâu và bền vững hơn. Để rõ hơn về những kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo ở miền núi, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Phạm Trường Thọ- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. 


 Xin ông có thể đánh giá về tình hình KT- XH của 6 huyện miền núi trên địa bàn tỉnh trong năm qua?

 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ: Năm 2018, Trung ương và tỉnh tiếp tục có sự quan tâm đến sự phát triển kinh tế - xã hội (KT- XH) của miền núi nói chung và 6 huyện miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nói riêng. Chính vì vậy, nguồn ngân sách của Trung ương và tỉnh tiếp tục đầu tư cho các huyện để phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất và tổ chức công tác an sinh xã hội. Đồng thời, tỉnh cũng tập trung chỉ đạo mạnh mẽ, thường xuyên kiểm tra và chỉ đạo kịp thời những vấn đề phát triển KT- XH của miền núi. 
Cũng trong thời gian qua, UBNDtỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất chọn 6 mô hình để thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo tại 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các mô hình được chọn là: Trồng cây bơ xen cây ổi với quy mô 6 ha, thực hiện tại các huyện Sơn Tây, Sơn Hà và Trà Bồng; chăn nuôi trâu đực với quy mô 10 con tại huyện Ba Tơ; tưới phun mưa cho cây hành, tỏi với quy mô 3 ha, thực hiện tại huyện Bình Sơn và Lý Sơn. Ngoài ra, còn có mô hình chăn nuôi bò cái lai sinh sản với quy mô 32 con, triển khai tại các huyện: Đức Phổ, Nghĩa Hành và Bình Sơn; chăn nuôi gà với quy mô 2.600 con, dự kiến triển khai tại huyện Tư Nghĩa và TP.Quảng Ngãi; nuôi cá chình thương phẩm trong lồng với quy mô 35m3, dự kiến triển khai tại huyện Sơn Tịnh.
Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị có liên quan và UBND cấp xã triển khai thực hiện dự án. Đồng thời, chủ động lồng ghép với các dự án, chương trình khác trên địa bàn để triển khai thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2017 đạt hiệu quả. Sở NN&PTNT có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định.
 
 
Nhờ vậy, các huyện miền núi trong năm 2018 có sự quyết tâm cao hơn trong công tác phát triển KT- XH, đặc biệt là vấn đề hỗ trợ sản xuất và giảm nghèo bền vững. Nhân dân các huyện miền núi trong tỉnh cũng đã có sự nỗ lực vươn lên cao hơn trong việc phát triển sản xuất và thoát nghèo. Giá trị sản xuất về kinh tế của các huyện miền núi đều có sự tăng trưởng so với năm 2016. Thu nhập bình quân đầu người của các hộ dân, trong đó có hộ đồng bào dân tộc cũng tăng hơn so với năm 2017. Số hộ nghèo ở miền núi giảm tương đối tốt.
 
Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo miền núi giảm xuống còn 30,39%. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang xem xét đưa 2 thôn và 2 xã ở miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Điều đó chứng tỏ rằng, KT- XH  ở miền núi trong năm 2018 tiếp tục có sự phát triển và tăng cao so với năm 2017 và những năm trước đây. 
 
20181227-l2.jpg
 
Mô hình nuôi cá lồng bè trên hồ Nước Trong bước đầu mang lại hiệu quả, giúp người dân thóa nghèo
 
PV: Theo ông, để thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo trong năm 2018 và những năm tiếp theo đạt hiệu quả cao thì các huyện miền núi cần tập trung những giải pháp như thế nào?
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ: Quảng Ngãi đã thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo nhiều năm qua, đặc biệt là ở 6 huyện miền núi. Nguồn lực mà Nhà nước đầu tư cho vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, giải quyết lao động, tạo đất đai và các vấn đề an sinh xã hội là khá lớn, kể cả nguồn ngân sách của Nhà nước cũng như phần đối ứng từ ngân sách của tỉnh. 
 
Để thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo có hiệu quả trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo cho các huyện miền núi phải tổng kết, rà soát, đánh giá lại toàn bộ việc triển khai các chính sách của địa phương trong những năm trước đây. Qua đó, nội dung nào hiệu quả thấp và có những vấn đề khó khăn, trở ngại ví dụ như:  Giao vốn chậm, chuyển cây trồng chậm so với thời vụ, đưa con vật nuôi về cho người dân không phù hợp với thời tiết…thì cần phải nhanh chóng sửa chữa, khắc phục để làm sao các nguồn lực của Nhà nước đầu tư cho miền núi phải thực hiện có hiệu quả.
 
20181227-l3.jpg
 
Mô hình trồng dư hấu tại thôn An Điềm 1, xã Bình Chương (huyện Bình Sơn) cho thu nhập cao
 
Đồng thời, phải vận động, giải thích cho bà con làm sao có sự chuyển biến rõ nét trong ý thức, trong cách tổ chức sản xuất cây trồng, vật nuôi, cũng như có quyết tâm trong vấn đề phát triển sản xuất để thoát nghèo. Với sự quyết tâm của người nghèo thì việc sử dụng các nguồn lực cũng như chủ trương thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo của Chính phủ nói chung và của tỉnh nói riêng năm 2018 và những năm tiếp theo mới đạt được kết quả cao. 
 
 
PV: Được biết, Quảng Ngãi hiện có đề án khuyến khích hộ nghèo tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị trong năm 2018 và đã tiến hành triển khai thí điểm ở huyện miền núi Tây Trà và Sơn Tây. Vậy Quảng Ngãi đặt kỳ vọng gì về đề án này để thoát nghèo một cách bền vững, thưa ông?
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ: Chúng ta xây dựng nhiều chính sách, trong đó có chính sách khuyến khích người nghèo tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị để thoát nghèo bền vững. Chính sách này trước đây dự tính làm cho 6 huyện miền núi. Tuy nhiên, để chính sách  áp dụng vào thực tế cũng cần có thời gian  chúng ta thử nghiệm, làm thử để sau đó chúng ta nhân rộng. 
 
Chính sách này sẽ được áp dụng trong năm 2018, thí điểm ở 2 huyện miền núi Tây Trà và Sơn Tây. Hiện nay, tỉnh đang giao cho Sở LĐTB& XH là cơ quan đầu mối để thực hiện chính sách này. Theo đó, đầu tháng 1.2018, Sở LĐTB& XH sẽ tiến hành triển khai cho tất cả các thôn, các xã của 2 huyện Tây Trà và Sơn Tây để người dân, chính quyền thôn, xã, huyện và các cơ quan chuyên môn liên quan của huyện nắm bắt được chính sách này để triển khai thực hiện thí điểm đạt hiểu quả tốt trong năm 2018. Sau đó, chúng ta sẽ tổng kết, đánh giá để nghiên cứu tiếp tục nhân rộng trong những năm tiếp theo. 
 
20181227-l4.jpg
 
Mô hình nuôi cá Tầm cho thu nhập cao tại xã Sơn Bua (huyện Sơn Tây)  
 
Qua đề án này, chúng ta thấy rằng, đối với người nghèo, điều kiện phát triển sản xuất của họ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là khó khăn về đất đai và nguồn vốn. Cho nên chúng ta có chính sách khuyến khích để tạo điều kiện cho họ đầu tư vào sản xuất mạnh hơn. Từ đó, tạo ra phong trào và làm động lực cho vấn đề tổ chức phát triển sản xuất, làm sao tạo ra nhiều sản phẩm để tăng thu nhập cho người nghèo và cho hộ nghèo ở miền núi thoát nghèo bền vững.
 
Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở nhằm giúp đồng bào các dân tộc trong tỉnh thoát nghèo bền vững; thực hiện tốt các mối liên kết phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục; thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động và tích cực tham gia thực hiện các hoạt động hội nhập quốc tế.

Phủ Lạng Thương