Mô hình giảm nghèo hiệu quả

Lai Châu: Tăng cường truyền thông để khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo

04/12/2018 10:04 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Giảm nghèo là một chủ trương lớn được Trung ương, Tỉnh Lai Châu đặc biệt quan tâm, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Nghị quyết, Chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh nhằm cụ thể hóa các quy định của Trung ương và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện chương trình đảm bảo nội dung và tinh thần chỉ đạo, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, tham gia tích cực. Để giúp bạn đọc nắm rõ hơn về những kết qủa này, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở TT&TT Lai Châu.

 

20181204-l1.jpg

Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở TT&TT Lai Châu

*PV: Xin ông cho biết nhưng thành tựu của tỉnh Lai Châu trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 (trong đó có dự án 4 "Truyền thông giảm nghèo về thông tin" do Bộ TT&TT chủ trì) thời gian vừa qua?

*Ông Nguyễn Quốc Luân: Những năm qua, thực hiện chủ trương của Trung ương về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Nghị quyết, Chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh nhằm cụ thể hóa các quy định của Trung ương và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện chương trình đảm bảo nội dung và tinh thần chỉ đạo, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, tham gia tích cực. Do vậy, mục tiêu giảm nghèo đã được cụ thể hóa vào điều kiện thực tế của địa phương; tập trung nguồn lực từ các chương trình, dự án giảm nghèo và chính sách an sinh xã hội để trợ giúp người nghèo, truyền thông, tuyên truyền điều kiện cho các hộ tiếp cận đầy đủ các chính sách để ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.
 
Qua đánh giá, các hoạt động dự án được thiết kế phù hợp, đồng bộ, đảm bảo phủ được các nhóm ưu tiên hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; các mục tiêu của Chương trình đến năm 2018 đã đạt và vượt Nghị quyết đề ra, cụ thể: Đầu năm 2016, toàn tỉnh có 36.094 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 40,4%; trong năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,59% (trong đó riêng các huyện nghèo giảm 6,4%). Năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 4,98% (trong đó riêng huyện nghèo giảm 5,88%). Ước trung bình giai đoạn 2016-2020 giảm 4.95%/năm (riêng các huyện nghèo giảm 5,9%/năm). Thời điểm đầu giai đoạn 2016-2020, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo đạt 580.000 đồng/người/tháng. Nhưng đến năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo đã được tăng lên 610.000 đồng/người/tháng (tăng 1,05 lần).
 
20181104-l2.jpg
 
Mô hình nông nghiệp sạch cho thu nhập cao tại huyện Tam Đường
 
Đối với dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” là một trong 5 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 được tỉnh Lai Châu đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Theo tinh thần Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh giao các chỉ tiêu thông tin truyền thông đến năm 2020 đảm bảo: 100% số xã có cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền, cổ động; 95% các hộ dân được tiếp cận thông tin phù hợp; Tiếp tục đầu tư, trang bị các phương tiện tuyên truyền cổ động; đầu tư, nâng cấp các đài phát thanh và truyền hình cấp huyện, các trạm phát lại phát thanh truyền hình và đài truyền thanh cơ sở; đầu tư hạ tầng mạng cáp quang đến 100% các xã; thực hiện hỗ trợ phương tiện nghe - xem cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (ưu tiên các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách thuộc dân tộc ít người tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn).
 
Xác định rõ mục tiêu nêu trên, Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu đã phối hợp với các sở, ban, ngành UBND các huyện, thành phố tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đồng thời, chỉ đạo tập trung xây dựng, củng cố hệ thống thông tin cơ sở; tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của nhà nước và đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội; nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân, cụ thể: Đối với hoạt động Truyền thông về giảm nghèo trong giai đoạn 2016-2018, đã sản xuất 19 chương trình phát thanh trên sóng Đài tiếng nói Vệt Nam khu vực Tây Bắc bằng tiếng đồng bào dân tộc thiểu số như tiếng dân tộc Thái, Mông, Dao, Hà Nhì tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước về công tác giảm nghèo và các gương điển hình trong việc tích cực lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững. Sản xuất 27 chương trình phát thanh trên sóng Đài tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc. Tuyên truyền 03 chuyên mục về công tác xóa đói giảm nghèo trên Báo lao động, Báo Dân tộc và phát triển; tuyên truyền 06 chuyên mục về công tác xóa đói giảm nghèo trên Báo trung ương và địa phương; In 38.000 tờ rơi tuyên truyền để cấp cho các thông bản; tổ chức 60 cuộc đối thoại tọa đàm về giảm nghèo với 3.000 người dân tham gia.
 
Về hoạt động giảm nghèo về thông tin trong giai đoạn 2016-2018, đã tổ chức đào tạo, tập huấn cho 398 lượt cán bộ tham gia. Kết quả 100% cán bộ làm công tác thông tin cơ sở được đào tạo, bồi dường kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, thông tin tuyên truyền về ứng ụng kỹ thuật truyền thông trong hoạt động thông tin cơ sở; 100% các xã thuộc Chương trình được cung cấp nội dung thông tin phổ biến, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kinh nghiệm, gương điển hình và các thông tin thiết yếu đến với đồng bào khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới tỉnh Lai Châu; chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; Xuất bản, phát hành 01 số bản tin với số lượng 2.590 cuốn truyền thông phát hành đến các xã, thôn, bản, điểm Bưu điện văn hóa xã, đồn biên phòng để phổ biến thông tin tới người dân trên địa bàn tỉnh; Sản xuất 7 chương trình phát thanh và 02 chương trình truyền hình phục vụ công tác thông tin và tuyên truyền về giảm nghèo tỉnh Lai Châu, đăng tải hàng trăm tin, bài, ảnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh… Qua đó giúp người dân nâng cao nhận thức nhằm góp phần thay đổi và chuyển biến, khơi dậy ý chí chủ động, tích cực lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo.
 
Để triển khai có hiệu quả dự án “Truyền thông về giảm nghèo và giảm nghèo về thông tin” trên địa bàn tỉnh Lai Châu, UBND tỉnh đã chỉ đạo tiếp tục lồng ghép đồng bộ, hiệu quả Chương trình với xây dựng nông thôn mới: Ban hành kế hoạch thực hiện nội dung "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã đầu tư mới 10 trạm truyền thanh cơ sở và nâng cấp 08 trạm truyền thanh cơ sở, nâng tổng số trạm truyền truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh đạt 76 trạm truyền thanh; thời lượng hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở từ từ 2,5 giờ đến 5 giờ/ngày qua đó góp phần nâng cao chất lượng hệ thống truyền thanh cơ sở nhằm mở rộng diện phủ sóng truyền thanh ở địa phương, rút ngắn khoảng cách thụ hưởng thông tin giữa các xã, phường, thị trấn trong tỉnh; tăng cường tính đồng bộ về công nghệ truyền thanh.
 
*PV: Những khó khăn, vướng mắc của tỉnh trong việc triển khai thực hiện là gì thưa ông?
 
*Ông Nguyễn Quốc Luân: Trong quá trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững nói chung, dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” nói riêng luôn nhận được sự quan tâm của các Bộ, ngành Trung ương; sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND; sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể; sự đồng thuận của người dân; các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương thường xuyên đưa tin, tuyên truyền về thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin triển khai chưa thực sự sâu rộng; một bộ phận không nhỏ hộ nghèo vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, chưa chủ động vươn lên thoát nghèo; Công tác phối hợp trong chỉ đạo điều hành của các thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo ở cấp cơ sở chưa thực sự chặt chẽ…
 
Mặt khác, nguồn lực cấp cho dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” còn hạn chế nên chưa triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện dự án như: Hỗ trợ phương tiện nghe - xem cho các hộ nghèo; trang thiết bị phương tiện nghe - xem phục vụ thông tin cổ động tại huyện xã; xây dựng các điểm tuyên truyền cổ động cố định vì vậy hiệu quả của dự án chưa cao... Nguyên nhân của những khó khăn trên là do địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa giao thông đi lại khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền; địa hình núi cao ảnh hưởng đến việc truyền dẫn phát sóng. Công tác lãnh chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa quyết liệt, chưa thật sự chủ động, tích cực; đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo tại các cấp thay đổi thường xuyên ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành công tác giảm nghèo tại địa phương; Năng lực của một số cán bộ làm công tác giảm nghèo còn hạn chế vì vậy công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tại địa phương chưa đạt hiệu quả; hình thức tuyên truyền chưa đa dạng; nội dung tuyên truyền còn chưa phong phú. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực về thông tin và truyền thông cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa qua đào tạo, bồi dưỡng về lĩnh vực thông tin và truyền thông nên việc tiếp thu kiến thức đến học viên qua khóa tập huấn còn hạn chế.
 
*PV: Xin ông cho biết cụ thể về vai trò của báo chí, hệ thống đài truyền thanh cơ sở trong việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo điều hành của tỉnh đối với công tác giảm nghèo bền vững?
 
*Ông Nguyễn Quốc Luân: Thời gian qua, lãnh đạo và nhân dân tỉnh Lai Châu đánh giá rất cao vai trò của báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Đài Truyền thanh cơ sở, các cơ quan báo chí và truyền thông trên địa bàn tỉnh đã chủ động bám sát định hướng tuyên truyền của cơ quan quản lý nhà nước, kịp thời tuyên truyền đúng trọng tâm những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng; các vấn đề thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Tích cực tuyên truyền về các sự kiện kinh tế - xã hội nổi bật; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; chủ trương, chính sách mời gọi đầu tư của tỉnh; quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, con người, văn hóa, lịch sử của tỉnh nhằm tạo sức lan tỏa trong xã hội góp phần nâng cao nhận thức của người dân đồng thời phát huy tối đa nội lực, tăng cường thu hút đầu tư để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, từng bước đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời các cơ quan báo chí và truyền thông nhất là đài truyền thanh cơ sở là kênh chủ lực để tuyên truyền định hướng, đưa thông điệp giảm nghèo của tỉnh đến người dân; xây dựng các phóng sự, chuyên đề về giảm nghèo; thường xuyên thông tin, giới thiệu các mô hình sản xuất có hiệu quả, các chương trình về giảm nghèo bền vững; kịp thời phổ biến, hướng dẫn nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng và đạt hiệu quả kinh tế cao... từ đó phát hiện và phổ biến nhân rộng các cá nhân, tổ chức, các điển hình tiên tiến trong giảm nghèo…
 
Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của Chính phủ, kế hoạch UBND tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, nhằm đảm bảo hoàn thành 100% mục tiêu về thông tin và truyền thông đến năm 2020: 100% hộ nghèo được tiếp cận thông tin phù hợp; Tiếp tục đầu tư, trang bị các phương tiện tuyên truyền cổ động; đầu tư, nâng cấp các đài phát thanh và truyền hình cấp huyện, các trạm phát lại phát thanh - truyền hình và đài truyền thanh cơ sở; đầu tư hạ tầng mạng cáp quang đến 100% các xã; thực hiện hỗ trợ phương tiện nghe - xem cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (ưu tiên các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách thuộc dân tộc ít người tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn).
 
Song song với đó báo chí cần tiếp tục phản ánh tình trạng nghèo và cận nghèo của nhân dân tỉnh nhà một cách thực chất, đầy đủ, khách quan bằng những khảo sát cơ bản, khoa học để cơ quan chuyên môn xem xét, tham mưu UBND tỉnh những giải pháp điều chỉnh cho phù hợp và mang tính khả thi; phổ biến kinh nghiệm hay, cách làm hợp lý, những gương điển hình về giảm nghèo thành công, hạn chế tư tưởng trông chờ ỷ lại vào Nhà nước và cộng đồng xã hội.
 
*PV: Với vai trò là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng công tác tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Sở TT&TT đã có những giải pháp gì nhằm thúc đẩy việc tuyên truyền trên địa bàn tỉnh?
 
*Ông Nguyễn Quốc Luân: Với vai trò là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng công tác tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh triển khai có hiệu quả dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo hướng tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở, tuyên truyền về giảm nghèo tại các xã, thị trấn. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo đến mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. Phát huy có hiệu hệ thống thông tin cơ sở triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo phù hợp với mỗi địa phương.
 
Chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin truyền thông tích cực tuyên truyền đồng bộ, đa dạng về phương thức thông tin phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa phương nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới tạo cơ hội để đối tượng nghèo ổn định và đa dạng hóa việc làm, tăng thu nhập; tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho đối tượng nghèo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tiến độ và chất lượng Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 của tỉnh Lai Châu, để kịp thời phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh và nhu cầu của nhân dân trên địa bàn.
 
Mặt khác, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai đồng bộ các nội dung trong dự án “Giảm nghèo về thông tin” như: Hỗ trợ phương tiện nghe xem cho các hộ nghèo, gia đình chính sách; Đầu tư trang thiết bị tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại các huyện; Xây dựng các điểm tuyên truyền cổ động; Thiết lập các cụm thông tin cơ sở tại các khu vực cửa khẩu...

Ngô Đăng