Tin tức - Sự kiện

Đẩy mạnh thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới

25/10/2018 08:37 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Theo tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông (TT&TT) trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, xã được công nhận đạt tiêu chí phải đáp ứng các điều kiện: Có điểm phục vụ bưu chính, dịch vụ viễn thông Internet, đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý, điều hành.


20181203-m07.jpg
 
Cán bộ UBND xã Thu Phong (Cao Phong) ứng dụng CNTT trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.
 
Thời gian qua, việc thực hiện tiêu chí TT&TT trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện Cao Phong được quan tâm, hạ tầng viễn thông, trang thiết bị TT&TT được đầu tư xây dựng, bước đầu ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành của UBND cấp xã.
 
Đồng chí Bùi Tiến Dũng, Trưởng phòng VH-TT huyện Cao Phong cho biết: Đối với huyện, đến nay hạ tầng viễn thông, CNTT có thể nói được đầu tư xây dựng cơ bản. 100% xã có cáp quang đến trung tâm xã và các xóm, các xã đều có điểm Bưu điện - văn hoá xã. Hiện, các xã Yên Thượng, Dũng Phong đã có đài truyền thanh được đầu tư xây dựng. Kế hoạch trong năm nay tiếp tục đầu tư 2 đài tại các xã Đông Phong, Tây Phong. Toàn huyện có 46 trạm BTS, phủ sóng đến 90% dân số có thể truy cập mạng, 10 điểm cung cấp dịch vụ Internet công cộng. Huyện hiện có 6 xã đã xây dựng trang thông tin điện tử. Các xã đều thành lập bộ phận một cửa điện tử, thiết lập hòm thư điện tử công vụ của UBND xã và một số lĩnh vực chuyên môn, tạo thuận tiện, hiệu quả trong giải quyết công việc của UBND cấp xã.
 
Thu Phong đạt 19 tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2016 - 2020, tiêu chí số 8 về TT&TT, xã còn điều kiện về đài truyền thanh chưa đáp ứng. Đồng chí Vũ Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã chưa có đài truyền thanh, hiện đã làm đề nghị đang chờ được đầu tư xây dựng. Hệ thống loa truyền thanh cơ sở xuống cấp, chỉ có 6/12 xóm hệ thống loa còn hoạt động. Đội ngũ cán bộ về cơ bản được trang bị máy tính có kết nối mạng, ứng dụng phần mềm "một cửa điện tử” ở một số lĩnh vực: văn phòng, tư pháp, thương binh - xã hội. Xã cũng xây dựng trang thông tin điện tử, tạo thuận lợi cho việc giải quyết, xử lý công việc của cán bộ chuyên môn, phục vụ công tác quản lý, điều hành của UBND xã.
 
Điểm thuận lợi trong thực hiện tiêu chí TT&TT trên địa bàn huyện Cao Phong là có hạ tầng viễn thông, CNTT được đầu tư cơ bản, chất lượng dịch vụ ổn định. Huyện quan tâm, tập trung nguồn lực đảm bảo đạt tiêu chí cho các xã phấn đấu về đích NTM. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn những khó khăn, hạn chế. Kinh phí đầu tư xây dựng đài phát thanh lớn trong khi nguồn lực của địa phương hạn chế, việc xã hội hoá khó vận động, hiện chỉ có nguồn kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nên số xã được đầu tư xây dựng đài truyền thanh mỗi năm không nhiều. Các điểm Bưu điện văn hoá xã được xây dựng đã lâu, những năm gần đây do sự phát triển của Internet, hoạt động giảm hiệu quả. Mạng lưới truyền thanh cơ sở một số xã xuống cấp, hư hỏng. Hệ thống máy tính trang bị tại một số xã chưa đảm bảo, chưa đủ số lượng, máy tính cũ. Một bộ phận cán bộ, nhất là đối tượng cao tuổi, cán bộ thuộc diện sắp xếp lại, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu...
 
Đồng chí Bùi Tiến Dũng, Trưởng phòng VH-TT cho biết thêm: Tiêu chí TT&TT là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng NTM. Để thực hiện có hiệu quả tiêu chí này trên địa bàn huyện, thời gian tới, huyện tập trung khắc phục những hạn chế, tiếp tục duy trì, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động TT&TT. Đôn đốc doanh nghiệp bưu chính, viễn thông quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, dịch vụ. Tăng cường triển khai phần mềm ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành tại các xã, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành, cải cách hành chính..., góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại địa phương.
 

Đài Sơn