Mô hình giảm nghèo hiệu quả

Quảng Nam: Triển khai nhiều giải pháp truyền thông giảm nghèo về thông tin

20/11/2018 11:06 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Trong 3 năm qua, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (CTMTQG) Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 được cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Quảng Nam tích cực tham gia. Các chương trình, chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo được triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời ở hầu hết các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn toàn tỉnh. Nhân dịp này phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ông Võ Văn Thơ, Phó Giám đốc Sở TT&TT Quảng Nam về những kết quả đã đạt được trong công tác truyền thông và Giảm nghèo về thông tin (giai đoạn 2016-2018).


20181120-l0.jpg 

Ông Võ Văn Thơ, Phó Giám đốc Sở TT&TT

*PV: Xin ông chia sẻ những kết quả của tỉnh trong 3 năm qua thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững (2016-2018) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam?

* Ông Võ Văn Thơ: Quảng Nam tuy là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội nhưng do địa phương có điểm xuất phát thấp, điều kiện tự nhiên không thuận lợi, trình độ dân trí không cao; số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và số huyện, xã, thôn nghèo, đặc biệt khó khăn còn chiếm tỷ lệ cao… gây khó khăn, thách thức rất lớn cho sự phát triển của địa phương. Theo kết quả điều tra hộ nghèo cuối năm 2010, toàn tỉnh có 90.109 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 24,18%, trong đó: hộ nghèo dân tộc thiểu số có 21.669 hộ, tỷ lệ 75,39%; có 07 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 50%, trong đó có 03 huyện nghèo nhất nước theo Nghị quyết số 30a; có 57 xã nghèo đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 và 21 xã nghèo thuộc chương trình 257…
 
Trên cơ sở nguồn lực đã huy động, tỉnh triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ và có hiệu quả các chế độ, chính sách giảm nghèo của Trung ương và địa phương. Các nguồn vốn huy động ngoài ngân sách được sử dụng và phân bổ, hỗ trợ đúng đối tượng, hiệu quả nhất là Quỹ Ngày vì người nghèo, các nguồn tài trợ của doanh nghiệp cho các huyện nghèo,... Theo Báo cáo của tỉnh, nguồn vốn huy động, phân bổ thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo trên địa bàn tỉnh từ năm 2011-2015 đạt trên 7.183,459 tỷ đồng, trong đó riêng 2 năm (2014-2015) đạt trên 3.255 tỷ đồng. Ngoài ra, một số ngành và địa phương đã tổ chức lồng ghép tốt hoạt động, kinh phí giữa các chương trình, dự án với Chương trình giảm nghèo, đặc biệt là Chương trình xây dựng nông thôn mới, việc làm và dạy nghề, ứng phó với biến đổi khí hậu,... tại địa bàn huyện nghèo, xã nghèo và thôn nghèo như: Đầu tư xây dựng theo tiêu chí nông thôn mới là 1.527 công trình, trong đó: Nghị quyết 30a: 526 công trình; Chương trình 257: 174 công trình; Chương trình 135: 635 công trình; đầu tư theo Nghị quyết 55 (30c) là 192 công trình, trong đó chủ yếu là đầu tư giao thông, trường học, trạm y tế và công trình thủy lợi, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông, phát triển sản xuất, giảm dần khoảng cách giữa đồng bằng và miền núi.
 
Trong 10 tháng đầu năm 2018, kết quả giảm nghèo của tỉnh đã đạt và vượt so với mục tiêu đề ra của Chính phủ theo Nghị quyết 80/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 1722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (bình quân cả nước là 1-1,5%; các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm), đồng thời cũng đã hạn chế được tỷ lệ hộ tái nghèo, đảm bảo đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết số 76/2014/QH14. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh bình quân hằng năm (2016-2018) đạt 1,81%, trong đó mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân của các huyện nghèo đạt 4,98%/năm, của các xã nghèo (74 xã: 66 xã thuộc Chương trình 135 và 08 xã thuộc Chương trình 257) đạt 7,90%. Tuy nhiên, hiện nay hộ nghèo ở khu vực miền núi còn nhiều (24.405 hộ/38.112 hộ nghèo toàn tỉnh), tỷ lệ còn cao (30,19%), trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số hộ nghèo toàn tỉnh (49,66%) và tốc độ giảm nghèo hằng năm rất thấp, đây là khó khăn, trở ngại lớn cho công tác giảm nghèo bền vững thời gian đến của tỉnh.
 
*PV: Được biết, những năm qua Quảng Nam rất chú trọng việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh ra thế giới, ông có thể chia sẻ về cách làm này của tỉnh để thu hút khách du lịch?
 
*Ông Võ Văn Thơ: Triển khai thực hiện Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, triển khai thực hiện các nội dung hoạt động thông tin đối ngoại, qua đó góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Quảng Nam, tạo môi trường để thu hút đầu tư, giữ vững ổn định chính trị xã hội, góp phần thực hiện vào các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
 
Bám sát tinh thần Quyết định số 368 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của BộTT&TT, thời gian quan, tỉnh Quảng Nam đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại như: Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh; Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tỉnh, Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Kế hoạch triển khai hoạt động công tác thông tin đối ngoại của tỉnh hàng năm. Đặc biệt, trong năm 2017 vừa qua, Sở TT&TT đã tham mưu HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết và UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021”, theo đó phân bổ nguồn kinh phí để các cấp, các ngành có điều kiện để tổ chức chất lượng các hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh.Hằng năm, các cơ quan chức năng thuộc tỉnh Quảng Nam đã tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về công tác thông tin đối ngoại cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo của các sở, ban, ngành, địa phương, cho phóng viên các cơ quan báo chí. Và Sở TT&TT đã tập huấn cho gần 100 Người phát ngôn của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và 244 Chủ tịch các xã, phường, thị trấn của tỉnh…
 
20181120-l1.jpg

Quảng Nam chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn là người dân tộc 
 
Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Nam cũng tập trung đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch và xúc tiến đầu tư với đối tác nước ngoài như: Nhật Bản, Pháp, Hàn Quốc…; tổ chức các hoạt động trao đổi các đoàn nhằm tìm hiểu về tiềm năng thế mạnh của nhau, trong đó có việc hợp tác bảo tồn các di sản văn hóa thế giới phố cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn. Riêng ngành du lịch tỉnh Quảng Nam, mỗi năm tỉnh đón khoảng 10 đoàn famtrip, presstrip quốc tế là đại diện các hãng lữ hành quốc tế từ các nước như: Nga, Hồng Kông, Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Úc, Pháp, Nhật Bản, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ... đến tham quan, khảo sát, hợp tác về du lịch.
 
Song song với việc quản bá hình ảnh ra thế giới, các cơ quan báo chí Quảng Nam đã đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương ra các địa phương khác trong nước trên các kênh thông tin chủ lực của tỉnh như: trên Báo Quảng Nam thường kỳ, đặc biệt trên Báo Quảng Nam điện tử, đã xây dựng chuyên trang, chuyên mục thông tin đối ngoại bằng hai ngôn ngữ Việt - Anh, xây dựng các video clip, chương trình truyền hình có phụ đề tiếng Anh; trên Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam xây dựng Bản tin truyền hình tiếng Anh (thời lượng 12 phút) phát hằng tuần thông tin về tình hình kinh tế- văn hóa- xã hội của tỉnh Quảng Nam và xây dựng Chuyên mục truyền hình chuyên đề thông tin đối ngoại (12 phút/chuyên mục, phát sóng 01 lần/tháng) và trên Cổng thông tin điện tử tỉnh cũng xây dựng chuyên mục về thông tin đối ngoại, chuyên mục Người Việt Nam ở nước ngoài bằng 3 ngôn ngữ Việt - Anh - Trung, qua đó nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh con người, lịch sử văn hóa Quảng Nam.... Ngoài ra, tỉnh đã tổ chức tuyên truyền thông tin đối ngoại trên Kênh Truyền hình Nét Việt -VTC10, VTV1, VTV4...
 
Cũng từ năm 2013 đến nay, tỉnh Quảng Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Ngoại giao cho phép và quản lý 102 đoàn với 567 lượt phóng viên báo chí nước ngoài đến thực hiện phóng sự, quay phim giới thiệu các danh lam thắng cảnh, tiềm năng du lịch, ẩm thực, kinh tế, xã hội, trong đó có nhiều đoàn phóng viên đến từ các hãng báo chí lớn, uy tín như: KBS (Hàn Quốc), TBS, NHK và ASAHI (Nhật Bản); Florentimes (Hoa Kỳ), CCTV (Trung Quốc), Singapore TV (Singapore). Đặc biệt, các hoạt động thông tin, quảng bá sự kiện Festival Di sản Quảng Nam, sự kiện Năm APEC Việt Nam 2017 tại tỉnh Quảng Nam, sự kiện “Ngày Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Nam”... đã góp phần lan tỏa hình ảnh Quảng Nam ra thế giới.
 
Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2014 đến nay, Sở TT&TT Quảng Nam đã sử dụng Bộ tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” do Bộ TT&TT trao tặng để tổ chức thành công 08 cuộc triển lãm lưu động tại các huyện, thành phố, thị xã thu hút hơn 16.000 cán bộ công nhân viên chức, học sinh, sinh viên và nhân dân địa phương đến tham quan. Đồng thời, phối hợp với Bảo tàng tỉnh tổ chức 09 cuộc triển lãm tại các xã và đồn biên phòng ven biển của tỉnh. Đây là hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài trong việc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.
 
*PV: Vậy Quảng Nam còn gặp phải khó khăn gì trong công tác giảm nghèo và truyền thông giảm nghèo về thông tin, thưa ông?
 
*Ông Võ Văn Thơ: Trong 3 năm qua, Quảng Nam tuy đạt được một số kết quả nhưng vẫn còn nhiều vần đề đòi hỏi địa phương tiếp tục có giải pháp thích hợp, để công tác này đạt hiệu quả cao và bền vững. Trong đó, vấn đề giảm nghèo ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tuy được tỉnh đề cập đến khá nhiều, nhất là tại Kết luận số 96-KL/TU ngày 22-7-2013 của Tỉnh ủy đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời tập trung đầu tư khắc phục nhưng đến nay hộ nghèo vẫn còn chiếm tỷ lệ khá cao (cao hơn vùng đồng bằng 8 lần); số lượng xã nghèo không giảm mà còn tăng lên nhiều so với năm 2010 (từ 78 xã lên 104 xã, trong đó xã nghèo thuộc Chương trình 135 tăng từ 57 xã lên 85 xã). Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở một số ngành, địa phương chưa tập trung, quyết liệt, chưa kịp thời. Một số chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo đầu tư chưa hiệu quả, còn dàn trải, chồng chéo, trùng lặp chế độ, đối tượng trên cùng một địa bàn, việc hỗ trợ còn mang tính bình quân, mức hỗ trợ thấp, hiệu quả chưa cao; bố trí nguồn lực chưa hợp lý, lồng ghép hoạt động giữa chương trình, dự án giảm nghèo với các chương trình, dự án khác chưa gắn kết, đồng bộ. Mặt khác, việc ban hành nhiều chính sách hỗ trợ giảm nghèo trực tiếp, nhất là đối với miền núi, dân tộc thiểu số, hộ nghèo, thôn, xã và huyện nghèo đã làm mất đi động lực phấn đấu, tạo nên tâm lý trông chờ, ỷ lại, không muốn thoát nghèo trong một bộ phận hộ nghèo, kể cả cán bộ địa phương.
 
Còn đối với công tác giảm nghèo về thông tin vẫn còn tồn tại một số khó khăn như nhận thức của một số cán bộ, tổ chức, cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ và sâu sắc. Đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin, thông tin đối ngoạicòn mỏng, kiêm nhiệm, chưa được đào tạo bài bản; kinh nghiệm quản lý nhà nước và trình độ ngoại ngữ còn hạn chế nên còn lúng túng, khó khăn trong công tác tham mưu. Các tài liệu quảng bá về địa phương ra nước ngoài chưa nhiều, chưa thường xuyên; Thông tin bằng tiếng nước ngoài còn ít và chưa đến được với nhiều đối tượng; Ấn phẩm tuyên truyền đối ngoại về Quảng Nam chưa phong phú, hấp dẫn. 
 
*PV: Để góp phần thực hiện thắng lợi CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 của Quảng Nam, Sở TT&TT đề ra kế hoạch cụ thể như thể nào trong việc tuyên truyền tại địa phương, thưa ông?
 
*Ông Võ Văn Thơ: Để nâng cao hiệu quả hoạt động công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin, Sở TT&TT tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí, đài phát thanh-truyền hình, các trang/cổng thông tin điện tử thuộc tỉnh tăng thời lượng tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước đối với công tác truyền thông giảm nghèo về thông tin; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về truyền thông giảm nghèo về thông tin phù hợp với tình hình, yêu cầu và nhiệm vụ mới. Đồng thời, xây dựng đội ngũ phóng viên, nhà báo, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp làm công tác tuyên truyền có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị để thực hiện tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ; tiến hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao ý thức, kiến thức về truyền thông giảm nghèo về thông tin. Đặc biệt, chú trọng bồi dưỡng về phẩm chất đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp…; đầu tư xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án về thông tin đối ngoại của ngành thông tin và truyền thông triển khai đến cơ sở… 
 

Phủ Lạng Thương