Mô hình giảm nghèo hiệu quả

Bắc Kạn: Tập trung tuyên truyền những thông tin thiết yếu giúp người dân giảm nghèo bền vững

Bắc Kạn: Tập trung tuyên truyền những thông tin thiết yếu giúp người dân giảm nghèo bền vững

(27/12/2018)

Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin là một trong 5 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/09/2016. Việc chú trọng truyền thông nhằm nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo và giảm nghèo về thông tin chính là đáp ứng nhu cầu thông tin của toàn xã hội, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho người dân. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Hà Văn Tiến - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông xoay quanh dự án cũng như kết quả thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong thời gian qua.

Quảng Ngãi: Cần thay đổi nhận thức để thoát nghèo

Quảng Ngãi: Cần thay đổi nhận thức để thoát nghèo

(27/12/2018)

Năm 2018, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng bức tranh kinh tế- xã hội (KT- XH) và đời sống người dân trong tỉnh nói chung và các huyện miền núi đã có nhiều khởi sắc. Điều đáng ghi nhận, bức tranh giảm nghèo ở miền núi đã có chiều sâu và bền vững hơn. Để rõ hơn về những kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo ở miền núi, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Phạm Trường Thọ- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. 

Quảng Ngãi: Cần thay đổi nhận thức để thoát nghèo

Quảng Ngãi: Cần thay đổi nhận thức để thoát nghèo

(27/12/2018)

Năm 2018, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng bức tranh kinh tế- xã hội (KT- XH) và đời sống người dân trong tỉnh nói chung và các huyện miền núi đã có nhiều khởi sắc. Điều đáng ghi nhận, bức tranh giảm nghèo ở miền núi đã có chiều sâu và bền vững hơn. Để rõ hơn về những kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo ở miền núi, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Phạm Trường Thọ- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. 

Cao Bằng: Tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Cao Bằng: Tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao

(04/12/2018)

Cao Bằng có khoảng 140.942 ha đất có khả năng phát triển nông nghiệp, chiếm 21% diện tích tự nhiên. Nhằm đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa và nâng cao thu nhập cho nông dân, ngành nông nghiệp của tỉnh đang từng bước tạo ra những đột phá để phát triển ổn định và bền vững dựa trên tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Lai Châu: Tăng cường truyền thông để khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo

Lai Châu: Tăng cường truyền thông để khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo

(04/12/2018)

Giảm nghèo là một chủ trương lớn được Trung ương, Tỉnh Lai Châu đặc biệt quan tâm, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Nghị quyết, Chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh nhằm cụ thể hóa các quy định của Trung ương và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện chương trình đảm bảo nội dung và tinh thần chỉ đạo, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, tham gia tích cực. Để giúp bạn đọc nắm rõ hơn về những kết qủa này, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở TT&TT Lai Châu.

 
Tập trung thực hiện có hiệu quả các dự án thành phần trong lĩnh vực TT&TT thuộc CTMTQG giai đoạn 2016-2020

Tập trung thực hiện có hiệu quả các dự án thành phần trong lĩnh vực TT&TT thuộc CTMTQG giai đoạn 2016-2020

(27/11/2018)
Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các CTMT quốc gia giai đoạn 2016-2020 tại Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa kỳ thực hiện các CTMTQG trong lĩnh TT&TT diễn ra sáng ngày 23/11/2018, tại Hà Nội.