Mô hình giảm nghèo hiệu quả

Huyện Thạch Thất: Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả từ nguồn vốn vay xóa đói giảm nghèo

Huyện Thạch Thất: Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả từ nguồn vốn vay xóa đói giảm nghèo

(22/06/2020)

 Từ đầu quý II/2020, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh huyện Thạch Thất đã giải ngân trên 20 tỷ đồng vốn vay hỗ trợ sản xuất và hiện đang tiếp tục giải ngân trên 10 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình chính sách phát triển kinh tế trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Xóa đói giảm nghèo: Cách làm của Ba Chẽ

Xóa đói giảm nghèo: Cách làm của Ba Chẽ

(22/06/2020)

 Là địa phương khó khăn nhất tỉnh, nguồn lực đầu tư của Nhà nước còn hạn chế, nhưng huyện Ba Chẽ đã quan tâm phát triển nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống người dân, từng bước giảm nghèo bền vững.

Phìn Hồ nỗ lực giảm nghèo

Phìn Hồ nỗ lực giảm nghèo

(22/06/2020)

 Với mục tiêu cải thiện và từng bước nâng cao mức sống cho Nhân dân, những năm qua xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ đã triển khai thực hiện nhiều cách làm, giải pháp phù hợp với điều kiện của địa phương nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo. Từ đó, giúp hộ nghèo có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn 41,05% (giảm 5,8% so với năm 2018).

Trồng cam giúp người dân huyện miền núi giảm nghèo

Trồng cam giúp người dân huyện miền núi giảm nghèo

(22/06/2020)

 Những năm qua, người dân huyện miền núi Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã đưa cây cam vào trồng trên địa bàn ở các xã vùng cao để nâng cao thu nhập.

Đảng viên đồn biên phòng vgiúp dân xóa đói giảm nghèo

Đảng viên đồn biên phòng vgiúp dân xóa đói giảm nghèo

(19/06/2020)

 Một mô hình bộ đội Biên phòng giúp dân xóa đói giảm nghèo đang phát huy hiệu quả rất tốt tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Xóa đói giảm nghèo nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Xóa đói giảm nghèo nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng

(19/06/2020)

 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của xã Bản Luốc, Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang nhằm xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.