Mô hình giảm nghèo hiệu quả

Tập trung nguồn lực giảm nghèo bền vững vùng DTTS

Tập trung nguồn lực giảm nghèo bền vững vùng DTTS

(16/07/2019)

Ngày 24/6, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có buổi làm việc với tỉnh Lào Cai. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Lào Cai cần tập trung nguồn lực giảm nghèo bền vững vùng đồng bào DTTS.

Tà Lèng phát triển chăn nuôi, trồng trọt để giảm nghèo bền vững

Tà Lèng phát triển chăn nuôi, trồng trọt để giảm nghèo bền vững

(16/06/2019)

Ðích đến của xây dựng nông thôn mới (NTM) là nâng cao mức sống của người dân cả về vật chất và tinh thần. Vì vậy, công tác xóa đói giảm nghèo gắn với xây dựng NTM luôn là nhiệm vụ quan trọng được xã Tà Lèng (TP. Ðiện Biên Phủ) quan tâm triển khai.

Thị xã Buôn Hồ triển khai hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững

Thị xã Buôn Hồ triển khai hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững

(19/05/2019)

Cùng với huy động nội lực, những năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp thị xã Buôn Hồ còn quyết liệt triển khai các chính sách hỗ trợ thực hiện giảm nghèo bền vững.

Đà Nẵng: Những giải pháp thoát nghèo bền vững

Đà Nẵng: Những giải pháp thoát nghèo bền vững

(16/05/2019)

Bằng những chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, từ năm 2016 - 2018, TP. Đà Nẵng đã trợ giúp cho gần 20.300 hộ thoát nghèo, đưa đề án giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 về đích trước 2 năm.

Triển khai công tác giảm nghèo bền vững năm 2019

Triển khai công tác giảm nghèo bền vững năm 2019

(16/05/2019)

Chiều ngày 02/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác giảm nghèo năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh đồng chủ trì hội nghị.

Thành phố Đồng Xoài nỗ lực giảm nghèo bền vững.

Thành phố Đồng Xoài nỗ lực giảm nghèo bền vững.

(17/04/2019)

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 – 2020, thành phố Đồng Xoài đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu về giảm nghèo quan trọng trên địa bàn. Các kế hoạch, chương trình,giải pháp cụ thể để thực hiện công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ, đã tác động tích cực và tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần. Qua đó đã thể hiện được quyết tâm nỗ lực giảm nghèo bền vững của thành phố Đồng Xoài, nhằm đạt mục tiêu đến năm 2020 thành phố không còn hộ nghèo.