Mô hình giảm nghèo hiệu quả

Lai Châu: Tăng cường truyền thông để khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo

Lai Châu: Tăng cường truyền thông để khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo

(04/12/2018)

Giảm nghèo là một chủ trương lớn được Trung ương, Tỉnh Lai Châu đặc biệt quan tâm, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Nghị quyết, Chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh nhằm cụ thể hóa các quy định của Trung ương và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện chương trình đảm bảo nội dung và tinh thần chỉ đạo, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, tham gia tích cực. Để giúp bạn đọc nắm rõ hơn về những kết qủa này, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở TT&TT Lai Châu.

 
Tập trung thực hiện có hiệu quả các dự án thành phần trong lĩnh vực TT&TT thuộc CTMTQG giai đoạn 2016-2020

Tập trung thực hiện có hiệu quả các dự án thành phần trong lĩnh vực TT&TT thuộc CTMTQG giai đoạn 2016-2020

(27/11/2018)
Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các CTMT quốc gia giai đoạn 2016-2020 tại Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa kỳ thực hiện các CTMTQG trong lĩnh TT&TT diễn ra sáng ngày 23/11/2018, tại Hà Nội.
Quảng Nam: Triển khai nhiều giải pháp truyền thông giảm nghèo về thông tin

Quảng Nam: Triển khai nhiều giải pháp truyền thông giảm nghèo về thông tin

(20/11/2018)

Trong 3 năm qua, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (CTMTQG) Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 được cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Quảng Nam tích cực tham gia. Các chương trình, chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo được triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời ở hầu hết các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn toàn tỉnh. Nhân dịp này phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ông Võ Văn Thơ, Phó Giám đốc Sở TT&TT Quảng Nam về những kết quả đã đạt được trong công tác truyền thông và Giảm nghèo về thông tin (giai đoạn 2016-2018).

Cà Mau với công tác giảm nghèo về thông tin

Cà Mau với công tác giảm nghèo về thông tin

(09/11/2018)

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo (CTMTQG) bền vững giai đoạn 2016-2020 được tỉnh Cà Mau đặc biệt quan tâm chú trọng, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh sớm ban hành nhiều Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện Nghi quyết, Chương trình hành động của Quốc hội, Chính phủ về giảm nghèo bền vững đến năm 2020. 

Bình Định: Cần tháo gỡ khó khăn để thực hiện có hiệu quả các CTMTQG giai đoạn 2016-2020

Bình Định: Cần tháo gỡ khó khăn để thực hiện có hiệu quả các CTMTQG giai đoạn 2016-2020

(08/11/2018)

Trong tháng 8/2018 vừa qua, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu Quốc gia (CTMTQG) đã tới kiểm tra, khảo sát việc thực hiện các Chương trình MTQG về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Hòa Bình: Chú trọng tuyên truyền cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng ra toàn tỉnh

Hòa Bình: Chú trọng tuyên truyền cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng ra toàn tỉnh

(08/11/2018)

 Dự án “Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo (CTMTQG) bền vững giai đoạn 2016-2020 là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm mục tiêu giúp đời sống của người nghèo được cải thiện, điều kiện KT-XH vùng nghèo được nâng lên. Do xác định rõ tầm quan trọng của chủ trương lớn này, những năm qua tỉnh Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo việc thực hiện chương trình có hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong đờ sống xã hội trên địa bàn tỉnh. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên đã phỏng vấn ông Nguyễn Hoàng Thư, Giám đốc Sở TT&TT Hòa Bình xoay quanh kết quả thực hiện dự án “Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin”.