Mô hình giảm nghèo hiệu quả

Gia Lai: Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Gia Lai: Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

(20/09/2019)

Trong 3 năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” trên địa bàn huyện Phú Thiện, huyện Đức Cơ… (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra sôi nổi. Qua đó, số hộ nông dân có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm của hai huyện trên đã tăng gấp 3 lần so với năm 2016. 

GIA LAI: HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC ĐỂ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

GIA LAI: HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC ĐỂ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

(19/09/2019)

Nhờ huy động tổng hợp các nguồn lực từ ngân sách nhà nước đến sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như nỗ lực vươn lên của cá nhân, hàng năm, toàn tỉnh có hàng ngàn hộ gia đình vươn lên thoát nghèo.


 

Tuyên Quang xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vưng

Tuyên Quang xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vưng

(19/09/2019)

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều giải pháp, thực hiện các chính sách ưu đãi của Ðảng, Nhà nước, tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Ðến nay, đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh đã có cuộc sống ổn định, phát triển kinh tế bền vững.

Bắc Quang: Xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu người nông dân đã làm chủ cuộc sống của mình

Bắc Quang: Xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu người nông dân đã làm chủ cuộc sống của mình

(18/09/2019)

Xây dựng NTM kiểu mẫu đã, đang là hướng đi và cũng là mục tiêu phấn đấu tiếp theo của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) trong giai đoạn hiện nay.

Bắc Giang: Chú trọng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Bắc Giang: Chú trọng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

(17/09/2019)

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh Bắc Giang, đến nay đã có 84 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu, tăng 23 thôn so với năm 2017. Ngoài xây dựng các thôn kiểu mẫu, thôn NTM tiếp tục được các huyện triển khai trong thời gian tới. 

Đông Anh: Phát huy sức mạnh từ nội lực để xây dựng huyện NTM kiểu mẫu của Thủ đô và cả nước

Đông Anh: Phát huy sức mạnh từ nội lực để xây dựng huyện NTM kiểu mẫu của Thủ đô và cả nước

(17/09/2019)

Huyện Đông Anh (TP.Hà Nội) là 1 trong 2 địa phương đầu tiên ở TP.Hà Nội được công nhận là huyện NTM. Hiện nay, Đông Anh đang dồn lực cho xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Xây dựng miền quê đáng sống.