Mô hình giảm nghèo hiệu quả

Xuân Viên mở hướng giảm nghèo

Xuân Viên mở hướng giảm nghèo

(14/09/2020)

 Xã Xuân Viên (huyện Yên Lập) có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới gần 95% dân số. Xuất phát điểm kinh tế thấp, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới trên 23% (năm 2016), đến nay đời sống người dân từng bước được cải thiện nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo định hướng tập trung phát triển chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm. Đến nay, thu nhập bình quân đạt trên 34 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo trong xã giảm còn hơn 8%. 

Lào Cai: Nhiều cách làm sáng tạo giúp người dân thoát nghèo

Lào Cai: Nhiều cách làm sáng tạo giúp người dân thoát nghèo

(10/09/2020)

 Giai đoạn 2016-2020, Lào Cai có trên 39.000 hộ thoát nghèo. Tỷ lệ giảm nghèo bình quân đạt 5,17%, với 7.800 hộ/năm, vượt gần 30% kế hoạch so với mục tiêu.

Măng tre Bát Độ - cây xóa đói, giảm nghèo cho người dân Trấn Yên

Măng tre Bát Độ - cây xóa đói, giảm nghèo cho người dân Trấn Yên

(07/09/2020)

 Cây tre măng Bát Độ phát triển tốt trên địa hình đất đồi dốc, không đòi hỏi kỹ thuật quá phức tạp, rất phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng và trình độ canh tác của người dân vùng cao Yên Bái. Là một trong những địa phương đầu tiên trong tỉnh chủ động nghiên cứu, triển khai hiệu quả chương trình tre măng Bát Độ, đến nay diện tích và sản lượng măng của huyện Trấn Yên ngày một tăng, đem lại thu nhập cao và ổn định cho người dân.

Đạ Chais đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Đạ Chais đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng

(01/09/2020)

 Xác định nông nghiệp là ngành kinh tế chủ lực của địa phương, trong đó lĩnh vực trồng trọt là mũi nhọn, xã Đạ Chais (huyện Lạc Dương) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người tăng đều qua các năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm. 

Hiệu quả từ chương trình hỗ trợ giảm nghèo bền vững ở huyện Quỳ Châu

Hiệu quả từ chương trình hỗ trợ giảm nghèo bền vững ở huyện Quỳ Châu

(01/09/2020)

 Quỳ Châu là huyện miền núi phía Tây Bắc của tỉnh Nghệ An với 75% là đồng bào dân tộc Thái, đời sống kinh tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Trong những năm qua, việc hỗ trợ sinh kế, triển khai các Chương trình hỗ trợ giảm nghèo bền vững cho người dân địa phương luôn được chính quyền địa phương các cấp của huyện Quỳ Châu đặc biệt quan tâm.

Vũng Liêm phát triển HTX để tạo việc làm và giảm nghèo bền vững

Vũng Liêm phát triển HTX để tạo việc làm và giảm nghèo bền vững

(27/08/2020)

 Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) đã có nhiều giải pháp đồng bộ giải quyết việc làm và giúp người dân thoát nghèo bền vững, trong đó có việc tập trung phát triển các mô hình HTX, tổ hợp tác.