Mô hình giảm nghèo hiệu quả

Bình Định: Cần tháo gỡ khó khăn để thực hiện có hiệu quả các CTMTQG giai đoạn 2016-2020

Bình Định: Cần tháo gỡ khó khăn để thực hiện có hiệu quả các CTMTQG giai đoạn 2016-2020

(08/11/2018)

Trong tháng 8/2018 vừa qua, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu Quốc gia (CTMTQG) đã tới kiểm tra, khảo sát việc thực hiện các Chương trình MTQG về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Hòa Bình: Chú trọng tuyên truyền cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng ra toàn tỉnh

Hòa Bình: Chú trọng tuyên truyền cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng ra toàn tỉnh

(08/11/2018)

 Dự án “Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo (CTMTQG) bền vững giai đoạn 2016-2020 là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm mục tiêu giúp đời sống của người nghèo được cải thiện, điều kiện KT-XH vùng nghèo được nâng lên. Do xác định rõ tầm quan trọng của chủ trương lớn này, những năm qua tỉnh Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo việc thực hiện chương trình có hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong đờ sống xã hội trên địa bàn tỉnh. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên đã phỏng vấn ông Nguyễn Hoàng Thư, Giám đốc Sở TT&TT Hòa Bình xoay quanh kết quả thực hiện dự án “Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin”.

Khâu Vai - một Làng Văn hóa du lịch cộng đồng nổi tiếng ở Hà Giang

Khâu Vai - một Làng Văn hóa du lịch cộng đồng nổi tiếng ở Hà Giang

(06/11/2018)

Du lịch là một trong những lĩnh vực được huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) xác định là “mũi nhọn” trong hướng phát triển KT – XH địa phương. Với việc huy động các nguồn lực và tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đã giúp cho ngành “công nghiệp không khói” ở mảnh đất biên cương ngày thêm khởi sắc. Để thúc đẩy du lịch, Mèo Vạc đang triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền xây dựng Làng Văn hóa du lịch cộng đồng gắn với xây dựng Nông thôn mới (NTM) ở thôn Khâu Vai (xã Khâu Vai) – mảnh đất “Chợ tình” huyền thoại.

Bạc Liêu: Nhìn lại 03 năm triển khai Dự án “Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin”

Bạc Liêu: Nhìn lại 03 năm triển khai Dự án “Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin”

(06/11/2018)

 Gần 03 năm thực hiện công tác Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin tỉnh Bạc Liêu đã đạt được một số kết quả nhất định. Song, để công tác Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin thật sự mang lại hiệu quả và có tính bền vững, tỉnh Bạc Liêu cần giải quyết một số vấn đề còn hạn chế, bất cập.

Bắc Giang: Coi trọng truyền thông giảm nghèo về thông tin trên hệ thống truyền thanh cơ sở

Bắc Giang: Coi trọng truyền thông giảm nghèo về thông tin trên hệ thống truyền thanh cơ sở

(06/11/2018)

Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo (CTMTQG) bền vững là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư. Do xác định rõ tầm quan trọng đó, những năm, qua Sở TT&TT Bắc Giang đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về các phong trào thi đua, những tấm gương điển hình tiên tiến trong việc xóa đói giảm nghèo, hưởng thụ thông tin, góp phần nâng cao dân trí, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Để giúp bạn đọc hiểu hơn về vấn đề này, phóng viên đã phỏng vấn ông Trần Minh Chiêu, Giám đốc Sở TT&TT xoay quanh hiệu quả công tác giảm nghèo thông tin.

Kinh tế trang trại góp phần xóa đói giảm nghèo

Kinh tế trang trại góp phần xóa đói giảm nghèo

(17/10/2018)

Những năm gần đây, kinh tế trang trại ở huyện vùng cao Tân Lạc (Hòa Bình) đã có bước phát triển ngày càng mạnh mẽ. Sự phát triển của các mô hình kinh tế trang trại không chỉ góp phần làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của người nông dân mà còn giúp tạo nên sức bật mới trong nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp hàng hóa, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương…