Mô hình giảm nghèo hiệu quả

Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân ý thức vươn lên thoát nghèo

Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân ý thức vươn lên thoát nghèo

(18/10/2019)

"Thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh truyền thông để công tác giảm nghèo chuyển biến từ cơ sở. Tuyên truyền để người dân hiểu mình đang nghèo và cần phải làm gì để thoát nghèo”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và trong các tầng lớp nhân dân về tiêu chí tiếp cận nghèo đa chiều, mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần tạo được sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo, vươn lên khá giả, đây là mục tiêu của Ban Chỉ đạo quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Lê Tấn Dũng nêu rõ.

Lai Châu: Hiệu ứng tích cực từ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

Lai Châu: Hiệu ứng tích cực từ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

(11/10/2019)

Thời gian qua, các chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét về cơ sở vật chất trên địa bàn các huyện nghèo, xã, thôn bản đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu. Hệ thống đường giao thông được cải thiện đáng kể, xóa bỏ phần lớn các trường tạm, lớp tạm, tạo điều kiện huy động trẻ em trong độ tuổi đi học đến trường, góp phần hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở các xã vùng sâu, vùng xa. Các công trình thủy lợi đã góp phần tăng năng lực tưới tiêu, giúp đồng bào có đất canh tác, trồng cấy các loại cây công, nông nghiệp, cây ăn quả, tăng sản lượng lương thực hàng hóa…

Yên Bái: Quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Yên Bái: Quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo để “không ai bị bỏ lại phía sau”

(07/10/2019)

Trong thời gian qua, nhờ thay đổi phương thức sản xuất theo chuỗi giá trị, khép kín, bao tiêu sản phẩm theo quy trình, đời sống người dân trrn địa bàn tỉnh Yên Bái đã được cải thiện rõ rệt, hiệu quả kinh tế cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt, tỉnh Yên bái tiếp tục triển khai nhiều giải pháp trong công tác giảm nghèo từ Dự án Giảm nghèo giai đoạn 2 nhằm hiện thực hóa mục tiêu để “không một hộ nghèo nào bị bỏ lại phía sau”.

Tuyên truyền về giảm nghèo bền nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước, bảo đảm an sinh xã hội

Tuyên truyền về giảm nghèo bền nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước, bảo đảm an sinh xã hội

(30/09/2019)

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã xác định giảm nghèo là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước và đã có nhiều chủ trương, chính sách về xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Bắc Kạn: Tích cực tuyên truyền để người dân tự lực vươn lên thoát nghèo

Bắc Kạn: Tích cực tuyên truyền để người dân tự lực vươn lên thoát nghèo

(27/09/2019)

Thực hiện Nghị quyết số 05 -NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (Nghị quyết số 05-NQ/TU), công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định. Sau 04 năm (2016 - 2019) thực hiện Nghị quyết, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm từ 29,40% năm 2016 xuống còn 21,88% cuối năm 2018 (giảm 7,52%), bình quân mỗi năm giảm 2,51%, đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra (Nghị quyết đề ra mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2-2,5%/năm theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020). Để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, bên cạnh việc triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ người dân, tỉnh Bắc Kạn đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân phát huy tinh thần tự lực vươn lên.

Bình Đại: Hiệu quả từ công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Bình Đại: Hiệu quả từ công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

(25/09/2019)

Qua 10 năm (2010 - 2019) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre) đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, huyện Bình Đại có 4 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, xã Thới Lai đạt 15 tiêu chí tiêu chí, các xã còn lại đạt trên 7 tiêu chí. Đạt kết quả đó một phần do hiệu quả từ công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM, đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng cao trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.