Mô hình giảm nghèo hiệu quả

Lập Thạch: Phát huy tinh thần xung kích của can bộ, đảng viên trong xây dựng Nông thôn mới

Lập Thạch: Phát huy tinh thần xung kích của can bộ, đảng viên trong xây dựng Nông thôn mới

(23/09/2019)

Sau 8 năm triển khai xây dựng Nông thôn mới (NTM), đến nay, toàn huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) đã cứng hóa được 100% đường trục xã, liên xã; trên 70% đường trục thôn, liên thôn; gần 70% đường ngõ xóm và gần 70% đường trục chính nội đồng. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn ước đạt hơn 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,88%. Huyện có 17/18 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Để đạt được các tiêu chí huyện NTM vào năm 2019, cấp ủy, chính quyền huyện Lập Thạch đã huy động mọi nguồn lực, trong đó có sự tham gia tích cực của đội ngũ can bộ, đảng viên, nhất là đảng viên trẻ, góp phần làm thay đổi bộ mặt NTM của huyện, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao.

Gia Lai: Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Gia Lai: Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

(20/09/2019)

Trong 3 năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” trên địa bàn huyện Phú Thiện, huyện Đức Cơ… (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra sôi nổi. Qua đó, số hộ nông dân có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm của hai huyện trên đã tăng gấp 3 lần so với năm 2016. 

GIA LAI: HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC ĐỂ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

GIA LAI: HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC ĐỂ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

(19/09/2019)

Nhờ huy động tổng hợp các nguồn lực từ ngân sách nhà nước đến sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như nỗ lực vươn lên của cá nhân, hàng năm, toàn tỉnh có hàng ngàn hộ gia đình vươn lên thoát nghèo.


 

TUYÊN QUANG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GẮN VỚI GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

TUYÊN QUANG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GẮN VỚI GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

(19/09/2019)

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều giải pháp, thực hiện các chính sách ưu đãi của Ðảng, Nhà nước, tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Ðến nay, đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh đã có cuộc sống ổn định, phát triển kinh tế bền vững.

Bắc Quang: Xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu người nông dân đã làm chủ cuộc sống của mình

Bắc Quang: Xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu người nông dân đã làm chủ cuộc sống của mình

(18/09/2019)

 Xây dựng NTM kiểu mẫu đã, đang là hướng đi và cũng là mục tiêu phấn đấu tiếp theo của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) trong giai đoạn hiện nay.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Điện Biên: Người dân thực sự làm chủ làng bản của mình

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Điện Biên: Người dân thực sự làm chủ làng bản của mình

(17/09/2019)

“Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” - đó là “thông điệp” đậm chất nhân văn mà người đứng đầu Chính phủ - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - gửi gắm tại Chỉ thị số 01/2017/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Hơn thế, đó còn là một phong trào thi đua nhằm khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo và trở nên khá giả, trong đó, đương nhiên có Điện Biên!