Mô hình giảm nghèo hiệu quả

Khơi thông mô hình du lịch cộng đồng

Khơi thông mô hình du lịch cộng đồng

(15/05/2020)

 Trong thời gian qua, phát triển theo hướng du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái đã đem lại cho Quảng Nam những hiệu quả rõ rệt trong cải thiện đời sống tại các làng, bản miền núi. Việc thành lập tổ hợp tác, HTX đã khơi thông cho mô hình du lịch này, giúp giảm nghèo bền vững.

Đòn bẩy thoát nghèo ở Nghĩa Thành

Đòn bẩy thoát nghèo ở Nghĩa Thành

(14/05/2020)

 Cùng với những nguồn lực đầu tư của tỉnh, huyện, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội là một trong những “đòn bẩy” giúp bà con hộ nghèo và đối tượng chính sách ở xã Nghĩa Thành (Nghĩa Hưng) phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo hiệu quả.

Hiệu quả công tác dân tộc ở Yên Bái

Hiệu quả công tác dân tộc ở Yên Bái

(14/05/2020)

 Cơ sở vật chất được đầu tư, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, thu nhập bình quân đầu người tăng lên cùng với đời sống tinh thần được nâng lên rõ rệt… là kết quả của các chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Liên kết trồng sả: Hướng giảm nghèo triển vọng ở Trạm Tấu

Liên kết trồng sả: Hướng giảm nghèo triển vọng ở Trạm Tấu

(14/05/2020)

 Nhận thấy thu nhập từ trồng ngô, lúa nương chỉ đạt 6 triệu đồng/ha, trong khi trồng sả có thể đạt 35 - 45 triệu đồng/ha, HTX Hương Chanh (huyện Trạm Tấu) đã liên kết với HTX Thanh Tùng (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) và HTX Hướng Nghiệp (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) trồng sả để lấy tinh dầu, mở ra triển vọng phát triển kinh tế mới, góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho nông dân địa phương.

Hội CCB huyện Lâm Bình giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo

Hội CCB huyện Lâm Bình giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo

(14/05/2020)

 Hội CCB huyện Lâm Bình hiện nay có trên 1.270 hội viên, tham gia sinh hoạt ở 8 cơ sở hội với 70 chi hội. Thực hiện nghị quyết số 02 của Ban chấp hành Hội CCB tỉnh về “ Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế ở địa phương” Hội CCB huyện Lâm Bình đã triển khai thực hiện nhiều hình thức hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo từ 42,29% năm 2016, giảm xuống còn 23,33% đầu năm 2020.

Sơn La: Nhiều hộ tại huyện Sông Mã giảm nghèo nhờ liên kết trồng nhãn

Sơn La: Nhiều hộ tại huyện Sông Mã giảm nghèo nhờ liên kết trồng nhãn

(11/05/2020)

 Nhờ tích cực sản xuất nhãn theo quy trình VietGAP, tham gia HTX, đẩy mạnh liên doanh, liên kết, nhiều hộ dân ở xã Chiềng Khương (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) đã giảm nghèo thành công nhờ bỏ ngô trồng nhãn.