Mô hình giảm nghèo hiệu quả

Nâng cao chất lượng đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thủ đô

Nâng cao chất lượng đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thủ đô

(12/12/2019)

 Những năm qua, TP Hà Nội đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, dành nguồn lực không nhỏ để phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Qua đó, không ngừng nâng cao sức khỏe, chất lượng sống cho người dân, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng bền chặt. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tất Vinh, Trưởng ban Dân tộc TP.Hà Nội để hiểu rõ hơn về công tác dân tộc trên địa bàn Thủ đô.

Đắk Lắk: Tạo động lực cho đồng bào dân tộc thiểu số tự vươn lên thoát nghèo bền vững

Đắk Lắk: Tạo động lực cho đồng bào dân tộc thiểu số tự vươn lên thoát nghèo bền vững

(12/12/2019)

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, trong thời gia qua Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nhanh, bền vững. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Ngọc Vinh, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh xoay quanh nội dung này.

Nhiều địa phương đã nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững

Nhiều địa phương đã nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững

(06/12/2019)

 Nguồn lực, chính sách để triển khai chương trình giảm nghèo bền vững còn nhiều hạn chế, vấn đề xem xét lại chuẩn giảm nghèo là một số vấn đề đặt ra khi đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc của Quốc hội làm việc với tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi vừa qua việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018. Để tìm hiểu kỹ hơn nội dung này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành, Trưởng đoàn công tác.

Đắk Lắk: Điểm sáng về công giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020

Đắk Lắk: Điểm sáng về công giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020

(26/11/2019)

Trong những năm qua, công tác giảm nghèo ở Đắk Lắk đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm của tỉnh đều vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Các chính sách về giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 của địa phương nhìn chung được triển khai đồng bộ, kịp thời ở tất cả các cấp, các ngành. Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) Giảm nghèo bền vững đã thực sự đi vào cuộc sống và huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, sự tham gia của các tầng lớp dân cư và của chính người nghèo, từ đó đã giảm được 24.412 hộ nghèo, trong đó có 13.255 hộ DTTS, hạn chế tình trạng tái nghèo (tỷ lệ tái nghèo là 0,44%).Để có được những kết quả này, phóng viên  đã có cuộc trao đổi với ông Trấn Phú Hùng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk về những kết quả này.

Quảng Bình: Dồn lực thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững

Quảng Bình: Dồn lực thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững

(25/10/2019)

Những năm qua, Quảng Bình đã nỗ lực lồng ghép các chương trình, đề án và huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ nông dân giảm nghèo. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo hằng năm của địa phương giảm mạnh. Nhiều hộ nghèo đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, cùng với sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương để tạo lập đời sống ổn định cho chính gia đình mình, góp phần vào thành công chung trong cuông cuộc giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Cà Mau: Nâng cao chất lượng tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Cà Mau: Nâng cao chất lượng tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

(25/10/2019)

Những năm qua, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020), hạn chế tái nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện  đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản theo Nghị quyết Quốc hội đề ra, tỉnh Cà Mau đã tập trung mọi nguồn lực, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằm hiện thực hóa mục tiêu của Quốc hội và Quyết định của Thử tướng Chính phủ đã đề ra trong việc giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.