Mô hình giảm nghèo hiệu quả

Nỗ lực giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số

Nỗ lực giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số

(06/04/2020)

 Vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTSMN) chiếm nhiều diện tích của cả nước, là vùng núi cao, biên giới, địa hình chia cắt, khí hậu khắc nghiệt, là nơi khó khăn nhất của nước ta; đồng thời cũng là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái, có nhiều tiềm năng và lợi thế về nông, lâm nghiệp, thủy điện, khoáng sản, du lịch sinh thái, kinh tế biên mậu...

Giảm nghèo bền vững ở xã biên giới Mù Cả

Giảm nghèo bền vững ở xã biên giới Mù Cả

(06/04/2020)

 Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, những năm qua, công cuộc giảm nghèo bền vững và thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Mù Cả (huyện Mường Tè) đạt được những kết quả tích cực. Bộ mặt nông thôn của xã đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện, góp phần giúp xã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ninh Thuận: Hơn 90 tỷ đồng thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững năm 2020

Ninh Thuận: Hơn 90 tỷ đồng thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững năm 2020

(03/04/2020)

 UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, năm 2020, kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 90,4 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là hơn 64,9 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là hơn 25,4 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Nhiều giải pháp và mô hình giảm nghèo bền vững

Bạc Liêu: Nhiều giải pháp và mô hình giảm nghèo bền vững

(03/04/2020)
 Một trong những thành tựu quan trọng trong thời gian qua tại tỉnh Bạc Liêu là đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo. Các chương trình, chính sách đã phát huy truyền thống tương thân, tương ái góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, song song với đó xuất hiện nhiều mô hình giảm nghèo bền vững.
Trà Vinh tập trung nhiều nguồn lực giảm nghèo

Trà Vinh tập trung nhiều nguồn lực giảm nghèo

(03/04/2020)

 Tỉnh Trà Vinh đang huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Tỉnh ưu tiên đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bãi ngang ven biển, có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống.

Nâng chất lượng cuộc sống nhân dân: Trao “cần câu” giảm nghèo đa chiều

Nâng chất lượng cuộc sống nhân dân: Trao “cần câu” giảm nghèo đa chiều

(03/04/2020)

 Giai đoạn 2016-2020 cũng là giai đoạn đầu tiên TPHCM thực hiện giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều.