Tấm gương điển hình tiên tiến

“Nhất” tình chị em quê tôi

“Nhất” tình chị em quê tôi

(07/05/2020)

 Những ngày giữa tháng Tư, khi cả nước thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, công tác phòng chống dịch COVID-19 đang ở giai đoạn quyết liệt nhất, cần sự tin tưởng đồng lòng, chung sức của toàn dân; phụ nữ huyện Trần Văn Thời cũng thể hiện trách nhiệm bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Chính sự chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong gian khó đã giúp chị em thêm tin tưởng vào tổ chức Hội; tình chị em thêm gắn chặt, vui hơn khi cùng chung tay giúp đỡ chị em yếu thế, đẩy lùi nghèo khó…

Hội LHPN xã Hoàng Giang hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Hội LHPN xã Hoàng Giang hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

(07/05/2020)

 Với hơn 1.100 hội viên, sinh hoạt tại 7 chi hội, nhiều hội viên đời sống khó khăn, thu nhập ở mức trung bình, để giúp các hội viên phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, giai đoạn 2015-2020, Hội LHPN xã Hoàng Giang (Nông Cống) đã tập trung chỉ đạo các chi hội xây dựng quỹ hội, thực hành tiết kiệm, hỗ trợ vốn vay, chuyển giao khoa học - kỹ thuật... để tạo thêm nguồn vốn, điều kiện giúp hội viên phát triển sản xuất, đa dạng ngành nghề.

Cao Phong thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững

Cao Phong thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững

(07/05/2020)

 Với sự vào cuộc quyết liệt, tích cực của các cấp chính quyền và nhân dân, những năm qua công tác giảm nghèo bền vững đã được thực hiện hiệu quả tại huyện Cao Phong. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm bình quân mỗi năm 3%, tại các xã, xóm đặc biệt khó khăn (ĐBKK) 4 - 5%/năm. Năm 2016, hộ nghèo toàn huyện chiếm 26,85%, đến năm 2019 giảm còn 12,53%.

Thuận Bắc: Thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo

Thuận Bắc: Thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo

(06/05/2020)

 Năm 2020, huyện Thuận Bắc tiếp tục xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Theo đó, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm trong năm đạt 4% trở lên. Nhằm đạt mục tiêu trên, cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, ưu tiên lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ, tạo động lực đẩy nhanh quá trình giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân.

Đắk P’lao nỗ lực giảm nghèo

Đắk P’lao nỗ lực giảm nghèo

(05/05/2020)

 Đắk P'lao là xã tái định cư của huyện Đắk Glong, được tái lập theo Nghị quyết số 28 ngày 6/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn xã hiện có 741 hộ với 3.285 nhân khẩu, trong đó trên 86% là đồng bào dân tộc thiểu số với tỉ lệ hộ nghèo cao.

Hội cựu chiến binh huyện Tân Lạc giúp nhau làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo

Hội cựu chiến binh huyện Tân Lạc giúp nhau làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo

(05/05/2020)

 Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trong những năm qua, hội CCB huyện Tân Lạc đã tích cực vận động hội viên mạnh dạn đầu tư sản xuất, đẩy mạnh phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo.