Tấm gương điển hình tiên tiến

Phụ nữ Điện Biên giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Phụ nữ Điện Biên giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

(21/07/2019)

Điện Biên TV - Những năm qua, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững đã được các cấp Hội liên hiệp phụ nữ trên địa bàn tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, tạo nhiều chuyển biến về chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Huyện Hà Trung (Thanh Hóa): Tập trung các nguồn lực để giảm nghèo bền vững

Huyện Hà Trung (Thanh Hóa): Tập trung các nguồn lực để giảm nghèo bền vững

(20/07/2019)

Bằng việc huy động tổng thể các nguồn lực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong những năm qua, công tác giảm nghèo nhanh và bền vững tại huyện Hà Trung đã mang lại hiệu quả tích cực, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu cho gia đình và địa phương.

Tam Đường giúp người dân giảm nghèo bền vững

Tam Đường giúp người dân giảm nghèo bền vững

(14/07/2019)

Hết năm 2018, huyện Tam Đường còn 3.282 hộ nghèo (giảm 540 hộ so với năm 2017). Kết quả đó là do huyện quán triệt, yêu cầu các cơ quan chuyên môn, địa phương đề ra nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác lãnh, chỉ đạo cũng như tuyên truyền, vận động, "cầm tay chỉ việc" giúp nông dân chủ động vươn lên.

Bố Trạch trên hành trình giảm nghèo bền vững

Bố Trạch trên hành trình giảm nghèo bền vững

(14/07/2019)

Để người dân nghèo trên địa bàn thoát nghèo bền vững, những năm qua, huyện Bố Trạch đã tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể tích cực triển khai nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho bà con phát huy tính tự chủ, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, công tác giảm nghèo vẫn đang là thách thức không nhỏ đối với các cấp ủy đảng, chính quyền huyện.

Thoát nghèo nhờ mô hình kinh tế vườn rừng

Thoát nghèo nhờ mô hình kinh tế vườn rừng

(14/07/2019)

Hộ anh Triệu Văn Tuấn, dân tộc Dao ở bản Khe Lặc Ngoài, xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ, là tấm gương tiêu biểu cho phong trào viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo ở địa phương.

Bác Ái nỗ lực giảm nghèo bền vững

Bác Ái nỗ lực giảm nghèo bền vững

(13/07/2019)

Những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm của các cấp, ngành cùng sự nỗ lực của địa phương trong thực hiện chương trình giảm nghèo, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện Bác Ái đã có bước khởi sắc rõ nét, tỷ lệ giảm nghèo hằng năm đều giảm vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.