Tấm gương điển hình tiên tiến

UBND phường Quỳnh Lôi tổ chức Hội nghị triển khai công tác giảm nghèo bền vững năm 2019

UBND phường Quỳnh Lôi tổ chức Hội nghị triển khai công tác giảm nghèo bền vững năm 2019

(16/05/2019)

Công tác giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng trong sự phát triển của đất nước, thực hiện công tác này đòi hỏi phải có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của toàn xã hội. Thực hiện chỉ đạo của Thành phố, Quận Hai Bà Trưng về mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, sáng ngày 18 tháng 4 năm 2019, UBND phường Quỳnh Lôi đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác giảm nghèo bền vững năm 2019.

Huyện Hà Trung (Thanh Hóa): Tập trung các nguồn lực để giảm nghèo bền vững

Huyện Hà Trung (Thanh Hóa): Tập trung các nguồn lực để giảm nghèo bền vững

(16/05/2019)

Bằng việc huy động tổng thể các nguồn lực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong những năm qua, công tác giảm nghèo nhanh và bền vững tại huyện Hà Trung đã mang lại hiệu quả tích cực, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu cho gia đình và địa phương.

Thoát nghèo nhờ mô hình kinh tế vườn rừng

Thoát nghèo nhờ mô hình kinh tế vườn rừng

(25/04/2019)

 Hộ anh Triệu Văn Tuấn, dân tộc Dao ở bản Khe Lặc Ngoài, xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ, là tấm gương tiêu biểu cho phong trào viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo ở địa phương.

Tam Đường giúp người dân giảm nghèo bền vững

Tam Đường giúp người dân giảm nghèo bền vững

(17/04/2019)

Hết năm 2018, huyện Tam Đường còn 3.282 hộ nghèo (giảm 540 hộ so với năm 2017). Kết quả đó là do huyện quán triệt, yêu cầu các cơ quan chuyên môn, địa phương đề ra nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác lãnh, chỉ đạo cũng như tuyên truyền, vận động, "cầm tay chỉ việc" giúp nông dân chủ động vươn lên.

Bố Trạch trên hành trình giảm nghèo bền vững

Bố Trạch trên hành trình giảm nghèo bền vững

(17/04/2019)

Để người dân nghèo trên địa bàn thoát nghèo bền vững, những năm qua, huyện Bố Trạch đã tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể tích cực triển khai nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho bà con phát huy tính tự chủ, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, công tác giảm nghèo vẫn đang là thách thức không nhỏ đối với các cấp ủy đảng, chính quyền huyện.

Bác Ái nỗ lực giảm nghèo bền vững

Bác Ái nỗ lực giảm nghèo bền vững

(16/04/2019)

Những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm của các cấp, ngành cùng sự nỗ lực của địa phương trong thực hiện chương trình giảm nghèo, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện Bác Ái đã có bước khởi sắc rõ nét, tỷ lệ giảm nghèo hằng năm đều giảm vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.