Tấm gương điển hình tiên tiến

Đưng K'Nớ nỗ lực giảm nghèo

Đưng K'Nớ nỗ lực giảm nghèo

(21/08/2020)

 Là xã nghèo, khó khăn nhất của huyện Lạc Dương, nhưng bằng những giải pháp cụ thể và phù hợp với thực tế địa phương, Đưng K’Nớ đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững.

Chuyển biến tích cực trong giảm nghèo bền vững ở Văn Chấn

Chuyển biến tích cực trong giảm nghèo bền vững ở Văn Chấn

(19/08/2020)

 Với những giải pháp đa dạng, trong thời gian qua công tác giảm nghèo ở huyện Văn Chấn đã thu được những kết quả quan trọng, trực tiếp tạo sự chuyển biến tích cực về đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.

Huyện miền núi Quan Sơn giảm nghèo nhanh và bền vững

Huyện miền núi Quan Sơn giảm nghèo nhanh và bền vững

(17/08/2020)

 Là huyện khó khăn của tỉnh Thanh Hóa, nhưng thời gian gần đây, nhiều hộ dân ở Quan Sơn đã vượt qua được chính mình, vượt qua được tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách an sinh - xã hội của Nhà nước, chủ động phát triển kinh tế, liên kết thành HTX để cùng nhau thoát nghèo.

Bảo Thắng bứt phá trong công tác giảm nghèo

Bảo Thắng bứt phá trong công tác giảm nghèo

(10/08/2020)

 Kết thúc năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Bảo Thắng giảm xuống còn 6,91%. Dự ước cuối năm nay, sẽ chỉ còn chưa đầy 3%, vượt 4,5% mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Thắng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Bảo Thắng nỗ lực giúp người dân giảm nghèo nhanh và bền vững

Bảo Thắng nỗ lực giúp người dân giảm nghèo nhanh và bền vững

(04/08/2020)

 Những năm qua, công tác giảm nghèo ở huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đã đạt được những kết quả tích cực. Đời sống người dân cũng được nâng lên nhờ biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất cũng như tham gia các HTX, tổ hợp tác.

Đại Lào đồng bộ các giải pháp, chính sách giảm nghèo

Đại Lào đồng bộ các giải pháp, chính sách giảm nghèo

(04/08/2020)

 Từ việc công khai, minh bạch, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo nên kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng đã đạt vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Nếu năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo còn 3,17% thì đến năm 2020 tỷ lệ này giảm còn 1,85%.