Tấm gương điển hình tiên tiến

Thoát nghèo nhờ đổi mới tư duy sản xuất

Thoát nghèo nhờ đổi mới tư duy sản xuất

(19/08/2019)

Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” đã lan tỏa rộng khắp các vùng nông thôn. Nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả được hình thành và nhân rộng đã góp phần giúp đồng bào dân tộc thiểu số đổi mới tư duy, cách thức làm ăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.

 

Xuân Vân nỗ lực giảm nghèo bền vững

Xuân Vân nỗ lực giảm nghèo bền vững

(17/08/2019)

Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, góp phần từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Thời gian qua, Đảng ủy, Chính quyền xã Xuân Vân huyện Yên Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động khuyến khích nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, để phát triển kinh tế. Đồng thời tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư từ các chương trình dự án hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hành trình giảm nghèo bền vững

Hành trình giảm nghèo bền vững

(17/08/2019)

Nguồn vốn tín dụng chính sách hỗ trợ các hộ dân tạo việc làm, nâng cao điều kiện sống và thu nhập, góp phần thoát nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Cần Giuộc: Tập trung thực hiện công tác giảm nghèo bền vững

Cần Giuộc: Tập trung thực hiện công tác giảm nghèo bền vững

(16/08/2019)

Thời gian qua, huyện Cần Giuộc tập trung thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt được nhiều kết quả nổi bật với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương và ý thức vươn lên của từng gia đình.

Xã Nật Sơn từng bước giảm nghèo bền vững

Xã Nật Sơn từng bước giảm nghèo bền vững

(10/08/2019)

Cách trung tâm huyện 19 km, xã Nật Sơn (Kim Bôi) có xuất phát điểm thấp, địa hình đồi núi khó canh tác, nguồn nước tưới hạn chế, do đó, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao năng suất, đưa xã từng bước giảm nghèo bền vững.

Lai Châu: Từng bước giảm nghèo bền vững

Lai Châu: Từng bước giảm nghèo bền vững

(27/07/2019)

Diện mạo nông thôn miền núi từng bước thay đổi, người dân được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản. Đời sống của nhân dân, nhất là ở các xã nghèo từng bước được nâng lên, nhiều hộ thoát nghèo và trở thành hộ khá, giàu... Đó là những kết quả nổi bật mà Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đem lại trên địa bàn tỉnh Lai Châu.