Tấm gương điển hình tiên tiến

Tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm nghèo bền vững

Tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm nghèo bền vững

(16/09/2019)

Ngày 28/8, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Tuyên Quang: Ứng dụng CNTT để hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở

Tuyên Quang: Ứng dụng CNTT để hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở

(10/09/2019)

Hiện nay, ứng dụng CNTT để hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở đang là một chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ nhằm chủ động, kịp thời cung cấp thông tin thiết yếu đến cơ sở để và góp phần tạo sự đồng thuận và niềm tin trong Nhân dân. Đứng trước yêu cầu đó, tỉnh Tuyên Quang đã tập trung chỉ đạo các Sở, ban, ngành có liên quan chủ động ứng dụng CNTT vào mọi lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, tỉnh đã chỉ đạo ngành TT&TT tỉnh Tuyên Quang hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật, ứng dụng CNTT vào hệ thống thông tin cơ sở giúp người dân nắm bắt, hiểu về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và cụ thể hóa vào đời sống xã hội.

Kết quả 10 năm thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới của ngành TT&TT Bắc Giang

Kết quả 10 năm thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới của ngành TT&TT Bắc Giang

(10/09/2019)

Triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010 - 2019, trong 10 năm qua, Sở TT&TT Bắc Giang đã tập trung nhiều giải pháp nhằm xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Hiện, toàn tỉnh Bắc Giang có 6/10 huyện, thành phố có trên 75% số xã đạt tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông.

THU NHẬP BỀN VỮNG NHỜ CHANH DÂY

THU NHẬP BỀN VỮNG NHỜ CHANH DÂY

(19/08/2019)

 

Nhờ lựa chọn được giống cây tốt, có nguồn gốc rõ ràng, lại chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên nhiều người trồng chanh dây có thu nhập ổn định và bền vững.
 

 

 

THOÁT NGHÈO NHỜ ĐỔI MỚI TƯ DUY SẢN XUẤT

THOÁT NGHÈO NHỜ ĐỔI MỚI TƯ DUY SẢN XUẤT

(19/08/2019)

Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” đã lan tỏa rộng khắp các vùng nông thôn. Nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả được hình thành và nhân rộng đã góp phần giúp đồng bào dân tộc thiểu số đổi mới tư duy, cách thức làm ăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.

 

XUÂN VÂN NỖ LỰC GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

XUÂN VÂN NỖ LỰC GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

(17/08/2019)

Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, góp phần từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Thời gian qua, Đảng ủy, Chính quyền xã Xuân Vân huyện Yên Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động khuyến khích nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, để phát triển kinh tế. Đồng thời tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư từ các chương trình dự án hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững.