Tin tức - Sự kiện

An Giang thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

An Giang thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

(25/05/2020)

 Trong 5 năm (2016-2020), An Giang đã đạt mục tiêu giảm nghèo, hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo theo Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24-6-2014 của QH về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020. Việc triển khai Nghị quyết 76 trên địa bàn An Giang đã góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho các hộ nghèo, cận nghèo. Hiện tỷ lệ tái nghèo tại An Giang rất thấp. Trong bốn năm 2016-2019, toàn tỉnh chỉ có 16 hộ tái nghèo; năm 2017 có chín hộ, đến năm 2018 còn bốn hộ và năm 2019 chỉ còn ba hộ. Phần lớn các hộ bị tái nghèo do ảnh hưởng thiên tai và lao động chính bị tai nạn lao động hoặc bệnh hiểm nghèo.

Quảng Nam: Tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững

Quảng Nam: Tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững

(25/05/2020)

 Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sau 9 năm triển khai đã đi vào chiều sâu, làm thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Quận 3: Huy động nội lực để giảm nghèo bền vững

Quận 3: Huy động nội lực để giảm nghèo bền vững

(25/05/2020)

 Thời gian qua, cùng với sự chung tay, chung sức của cả hệ thống chính trị, phát huy các nguồn lực xã hội, trong đó, chú trọng huy động nội lực, Quận 3 đã thực hiện tốt việc chăm lo cho các gia đình chính sách, người dân nghèo bằng các mô hình giảm nghèo bền vững.

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững góp phần thay đổi đời sống người dân

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững góp phần thay đổi đời sống người dân

(25/05/2020)

 Hà Giang vốn được biết là một trong những địa phương còn gặp vô vàn khó khăn trên bước đường thúc đẩy KT-XH phát triển nhưng trong thời gian qua đã dần trở thành điển hình của cả nước về thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền và sự ủng hộ, chung tay của các doanh nghiệp, tổ chức, người nghèo tại Hà Giang đã chủ động vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Nhờ đó, giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh giảm 33.163 hộ nghèo, tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 43,65% xuống còn 22,53%, giảm 21,12% so với đầu năm 2016…

Hiệu quả từ việc thực hiện các chính sách giảm nghèo tại Mường Chà (Điện Biên)

Hiệu quả từ việc thực hiện các chính sách giảm nghèo tại Mường Chà (Điện Biên)

(25/05/2020)

 Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo tại địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã mang lại cho huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên những hiệu quả tích cực; tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một thay đổi tích cực.  

Băn khoăn chuyện giảm nghèo ở Điện Biên

Băn khoăn chuyện giảm nghèo ở Điện Biên

(25/05/2020)

 Những năm qua, được sự quan tâm của Nhà nước, tỉnh Điện Biên đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án hỗ trợ sinh kế tạo chuyển biến tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào DTTS của tỉnh. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách ưu việt, vẫn còn một bộ phận người dân tìm mọi lý do“trốn” thoát nghèo.