Tin tức - Sự kiện

Những chuyển biến trong công tác giảm nghèo ở Sông Mã

Những chuyển biến trong công tác giảm nghèo ở Sông Mã

(30/10/2019)

Những năm qua, huyện Sông Mã đã huy động các nguồn vốn chương trình, dự án để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Những vấn đề đặt ra hậu công tác tái định cư thủy điện

Những vấn đề đặt ra hậu công tác tái định cư thủy điện

(30/10/2019)

Vì lợi ích chung của đất nước, khi triển khai các dự án thủy điện, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã đồng thuận di dời đến nơi ở mới. Tuy nhiên, thời gian qua, do công tác tái định cư (TĐC) không tốt nên đã phát sinh rất nhiều vấn đề khiến người dân bức xúc kéo dài, thậm chí gây mất niềm tin của đồng bào với chính quyền.

Thượng Thôn nỗ lực giảm nghèo

Thượng Thôn nỗ lực giảm nghèo

(30/10/2019)

Thượng Thôn là xã đặc biệt khó khăn của huyện Hà Quảng có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao. Với nỗ lực giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội.

Thoát nghèo từ trồng dâu nuôi tằm

Thoát nghèo từ trồng dâu nuôi tằm

(30/10/2019)
Trồng dâu, nuôi tằm là nghề truyền thống đã đi vào ca dao “nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng”. Những năm gần đây, ở nhiều địa phương bà con đã mạnh dạn chuyển đổi những nương ngô, nương lúa thiếu nước, đất trồng màu kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm thoát nghèo vươn lên làm giầu, điển hình mô hình trồng dâu nuôi tằm chị Lương Thị Út thôn Đèo Thao.
Kiên Thành xã khó khăn huyện Trấn Yên thoát nghèo từ trồng măng tre Bát Độ

Kiên Thành xã khó khăn huyện Trấn Yên thoát nghèo từ trồng măng tre Bát Độ

(30/10/2019)
Kiên Thành là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Trấn Yên (Yên Bái), người dân nơi đây sống chủ yếu dựa vào kinh tế đồi rừng, hình thức canh tác quảng canh, trồng tràn lan các loại cây, mức độ rủi ro cao hay bị sâu bệnh nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn.
 
Ổn định đời sống cho đồng bào

Ổn định đời sống cho đồng bào

(30/10/2019)

Anh Nay Lập, Trưởng buôn Ea Kal cho biết, đây là vùng đất quá xấu, đồng bào không thể canh tác được, mùa mưa nước dâng cao, nhiều buôn bị cô lập với bên ngoài.