Tin tức - Sự kiện

Nuôi dưỡng khát vọng kinh doanh, tự tin, phát huy nội lực, chia sẻ thông tin kết nối, hợp tác, hành động

(07/10/2019)

Vùng dân tộc thiểu số hiện nay đang là vùng khó khăn nhất cả nước. Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số chỉ ra tính đến 1/7/2015, tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số còn tới 23,1%, cao gấp 3,3 lần mức bình quân chung của cả nước, cá biệt một số nhóm dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo lên tới 50%. Mặt khác, Việt Nam đã ra nhập các nước có thu nhập trung bình đồng nghĩa với việc các đối tác phát triển đang hướng sự hỗ trợ của họ ra khỏi Việt Nam. Khó khăn trong huy động nguồn lực đặt ra yêu cầu ngày càng cấp thiết phải có cách tiếp cận mới theo hướng khơi dậy và phát huy nội lực của người dân trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.

Hướng đi mới cho nông sản

Hướng đi mới cho nông sản

(07/10/2019)

Xây dựng các mô hình liên kết theo chuỗi an toàn là hướng đi bền vững nhất cho sản xuất nông nghiệp nước ta. Định hướng này đã được xác định từ lâu, nhưng hiện vẫn bài toán khó giải.

Xây dựng đường giao thông nông thôn: Mở đường đến tương lai

Xây dựng đường giao thông nông thôn: Mở đường đến tương lai

(07/10/2019)

Nhiều năm trước, ý tưởng mở một con đường từ bản Rào Tre sang các bản người Sách, người Mã Liềng, người Chứt ở Quảng Bình đã được lập thành dự án, với mục tiêu “mở lối” cho cộng đồng người Chứt Hà Tĩnh. Nhưng đến nay, dự án vẫn chỉ là mong mỏi của các cấp chính quyền huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Cần có chính sách chiến nược phát triển sản phẩm nông nghiệp phục vụ du lịch ở Hà Giang

Cần có chính sách chiến nược phát triển sản phẩm nông nghiệp phục vụ du lịch ở Hà Giang

(07/10/2019)

Thời gian qua, tỉnh Hà Giang đã thực hiện nhiều giải pháp để đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp hướng tới phục vụ du lịch. Nhiều nông sản không chỉ thỏa mãn nhu cầu của du khách mà đã đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo ở vùng cao nguyên đá. Nhưng để những nông sản này không trở thành sản phẩm “phong trào” thì Hà Giang cần có chính sách đầu tư phát triển căn cơ hơn.

Tập trung nguồn lực để giải quyết dứt điểm những “lõi nghèo”, không bỏ ai lại phía sau

Tập trung nguồn lực để giải quyết dứt điểm những “lõi nghèo”, không bỏ ai lại phía sau

(07/10/2019)

Theo kết quả phân tích thực trạng kinh tế-xã hội 53 DTTS của Ủy ban Dân tộc (UBDT), nếu tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm bình quân 4% theo Quyết định 1557/QĐ-TTg, ngày 10/9/2015 thì có 3 DTTS phải 20 năm nữa mới thoát nghèo; Hiện vẫn còn 6 DTTS có tỷ lệ mù chữ lên tới 50% dân số…

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, cô hội thay đổi cuộc sống đồng bào

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, cô hội thay đổi cuộc sống đồng bào

(07/10/2019)

Nếu như trước đây, người dân huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình chỉ biết sản xuất một cách tự phát, manh mún, nhỏ lẻ thì hiện nay, chính quyền và người dân đã quyết tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để tạo ra những vùng sản xuất lớn. Hướng đi này đang tạo ra sự thay đổi rõ rệt trong đời sống kinh tế của đồng bào.