Tin tức - Sự kiện

Thanh Hóa: Thực hiện hiệu quả nhiều mô hình, chính sách giảm nghèo

Thanh Hóa: Thực hiện hiệu quả nhiều mô hình, chính sách giảm nghèo

(02/03/2019)

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong 3 năm qua, tỉnh Thanh Hóa có trên 54,4 nghìn lượt hộ nghèo được tạo điều kiện phát triển sản xuất, hỗ trợ 115 mô hình phát triển sản xuất và 22 mô hình giảm nghèo do cấp xã làm chủ đầu tư tại các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Từ ngày 1/3/2019, hộ nghèo được vay tối đa 100 triệu đồng

Từ ngày 1/3/2019, hộ nghèo được vay tối đa 100 triệu đồng

(01/03/2019)

Từ ngày 1/3/2019, NHCSXH nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ, không phải bảo đảm tiền vay.

Huyện Hoàng Su Phì nỗ lực giảm nghèo bền vững

Huyện Hoàng Su Phì nỗ lực giảm nghèo bền vững

(28/02/2019)

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, những năm qua huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Huyện Hà Quảng- Cao Bằng: Thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững

Huyện Hà Quảng- Cao Bằng: Thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững

(27/02/2019)

Với việc triển khai đồng bộ các chương trình, giải pháp nhằm giúp các hộ nghèo, cận nghèo có cơ hội vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, huyện Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng) đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 57,71% năm 2016 (4.554 hộ nghèo) xuống còn 41,15% năm 2018 (còn 3.346 hộ nghèo). Qua đó, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống cho đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa.

Nuôi dông trên cát thoát cái nghèo

Nuôi dông trên cát thoát cái nghèo

(26/02/2019)

Hơn năm năm qua, nông dân xã Phước Hải, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) đã thực hiện thành công mô hình nuôi dông thương phẩm trên cát. Nhờ đó, nông dân nơi đây tăng thêm thu nhập đáng kể, từng bước vươn lên thoát nghèo. Mô hình đã và đang mở ra hướng phát triển vật nuôi mới đem lại giá trị kinh tế cao cho người dân tại các vùng nông thôn ở Ninh Thuận.

Quảng Bình dồn sức giảm nghèo

Quảng Bình dồn sức giảm nghèo

(21/02/2019)

Những năm gần đây, tỉnh Quảng Bình đã nỗ lực lồng ghép các chương trình, đề án và huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ nông dân giảm nghèo. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo hằng năm của địa phương giảm mạnh. Nhiều hộ nghèo đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, cùng với sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương để tạo lập đời sống ổn định cho chính gia đình mình...