Tin tức - Sự kiện

Đột phá để giảm nghèo bền vững: Vay vốn để thoát nghèo

Đột phá để giảm nghèo bền vững: Vay vốn để thoát nghèo

(29/10/2018)

Bên cạnh nguồn lực hỗ trợ trực tiếp giúp người dân thoát nghèo, Ngân hàng Chính sách ã hội đã giải ngân cho hàng triệu hộ nghèo được vay vốn ưu đãi. Có vốn nhưng có thêm ràng buộc: phải trả lãi, trả vốn nên người dân có ý thức đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi để thoát nghèo bền vững.

Đột phá để giảm nghèo bền vững: Hỗ trợ mãi vẫn nghèo

Đột phá để giảm nghèo bền vững: Hỗ trợ mãi vẫn nghèo

(26/10/2018)

Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đọn 2011-2015 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm nhanh và bền vững. Tuy nhiên, vẫn có không ít hộ nghèo dù đã nhận được nhiều sự hỗ trợ của Nhà nước, nhưng vẫn mãi nằm trong nhóm nghèo “bền vững”.

"Đòn bẩy" phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu

(26/10/2018)

Những năm qua, cùng với các chương trình, chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK) đã góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở các xã, thôn vùng sâu, xa và vùng biên giới của tỉnh.

Giải pháp nâng cao chất lượng công trình

Giải pháp nâng cao chất lượng công trình

(26/10/2018)

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai, thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) còn nhiều bất cập, hạn chế dẫn đến một số công trình, dự án được đầu tư hiệu quả chưa cao. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công trình đòi hỏi các cấp chính quyền, ngành chức năng phải có sự phối hợp chặt chẽ trong kiểm tra, giám sát. Đặc biệt là tuyên truyền, vận động người dân tham gia giám sát xây dựng và quản lý các công trình.

Về khu tái định cư 100% hộ nghèo

Về khu tái định cư 100% hộ nghèo

(26/10/2018)

Không nước sản xuất, thiếu đất trầm trọng, nhiều hộ đã phải bỏ khu tái định cư quay về nơi ở cũ hoặc phải đi làm thuê ở khắp nơi, đó là tình trạng vô cùng khó khăn của người dân 5 điểm tái định cư xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk).

Tín hiệu vui ở Vụ Bổn

Tín hiệu vui ở Vụ Bổn

(26/10/2018)

Báo Dân tộc và Phát triển số 1304 ra ngày 28/04/2017, có đăng tải bài viết “Người dân khổ vì tái định cư” phán ánh tình trạng khó khăn của người dân tại các dự án tái định cư xã Vụ Bổn. Sau khi báo đăng, chính quyền địa phương cũng đã vào cuộc từng bước tháo gỡ nhưng vẫn cần phải mở rộng thêm cơ chế đặc thù.