Tin tức - Sự kiện

An Giang thực hiện giảm nghèo bền vững

An Giang thực hiện giảm nghèo bền vững

(03/07/2020)

 Giảm nghèo là chủ trương lớn, một trong những mục tiêu hàng đầu trong quá trình chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang. Thời gian qua, các sở, ngành, các địa phương đã có những giải pháp phù hợp tình hình thực tế, đa dạng hóa các giải pháp hỗ trợ, giúp người nghèo nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đối thoại chính sách giảm nghèo tại Thủ Thừa

Đối thoại chính sách giảm nghèo tại Thủ Thừa

(03/07/2020)

 Ngày 2/7/2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An phối hợp với UBND huyện Thủ Thừa tổ chức đối thoại chính sách giảm nghèo năm 2020 tại xã Bình An, huyện Thủ Thừa. Ông Đặng Tấn Thảo – Trưởng phòng quản lý xã hội và bình đẳng giới Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An, ông Đinh Văn Sáu – Phó chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa tham dự.

Hiệu quả các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo

Hiệu quả các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo

(03/07/2020)

 Những năm qua, công tác giảm nghèo bền vững luôn được Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ðiện Biên đặc biệt quan tâm. Nhờ vậy, các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đời sống người dân ngày càng nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 48,14% (đầu năm 2016) xuống còn 33,05% (năm 2019); dự kiến đến cuối năm 2020 giảm còn 30,67% (giảm 17,47% so với năm 2016).

Giảm nghèo: Cần chú trọng đối tượng có nguy cơ rơi xuống hộ nghèo

Giảm nghèo: Cần chú trọng đối tượng có nguy cơ rơi xuống hộ nghèo

(03/07/2020)

 UBND tỉnh Cà Mau cho rằng, trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, về đối tượng ưu tiên cần mở rộng thêm những đối tượng có nguy cơ cao rơi xuống bộ nghèo.

Nam Định thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững

Nam Định thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững

(02/07/2020)

 Những năm gần đây chính trị - kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định có sự ổn định và tăng trưởng, các cấp Ủy, chính quyền cùng tổ chức đoàn thể xã hội và doanh nghiệp luôn tích cực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội, trong đó lĩnh vực giảm nghèo bền vững được chú trọng, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm...

Chương trình 30a ở Bình Định: “Đòn bẩy” cho các huyện nghèo phát triển

Chương trình 30a ở Bình Định: “Đòn bẩy” cho các huyện nghèo phát triển

(02/07/2020)

 Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ là “đòn bẩy” của các huyện nghèo. Ðây là nhận xét của Ðoàn giám sát Ban Dân tộc HÐND tỉnh Bình Định về kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ tại các huyện: An Lão, Vĩnh Thạnh và Vân Canh.