Tin tức - Sự kiện

Xung kích trên miền biên giới

Xung kích trên miền biên giới

(03/07/2020)

  Với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) lực lượng Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh đã xung kích trên từng nhiệm vụ.

Rút ngắn khoảng cách hưởng thụ thông tin, tuyên truyền giữa các vùng miền

Rút ngắn khoảng cách hưởng thụ thông tin, tuyên truyền giữa các vùng miền

(03/07/2020)

 Thời gian qua, việc hỗ trợ phương tiện nghe, xem theo quy định tại Nghị quyết số 13 của HĐND tỉnh Lào Cai về quy định mức hỗ trợ phương tiện nghe, xem theo dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 được triển khai đã góp phần đáng kể rút ngắn khoảng cách hưởng thụ thông tin, tuyên truyền của bà con ở khu vực khó khăn.

A Lưới (Thừa Thiên - Huế): Chính quyền đồng hành cùng người dân thoát nghèo

A Lưới (Thừa Thiên - Huế): Chính quyền đồng hành cùng người dân thoát nghèo

(03/07/2020)

 Những năm qua, ngoài thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, cấp ủy, chính quyền huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế còn khơi nguồn giảm nghèo từ chính nhận thức của người dân, đặc biệt người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Nỗ lực giúp người dân giảm nghèo bền vững

Nỗ lực giúp người dân giảm nghèo bền vững

(03/07/2020)

 Thời gian qua, thành phố Đông Hà đã triển khai kịp thời nhiều chương trình, dự án giảm nghèo đến với nhiều người dân trên địa bàn và mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, tạo điều kiện cho những hộ nghèo, cận nghèo phát huy tính tự chủ, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Để hết năm 2020, Đông Triều không còn hộ nghèo

Để hết năm 2020, Đông Triều không còn hộ nghèo

(03/07/2020)

 Đầu năm 2020, Đông Triều còn 65 hộ nghèo. Trong 6 tháng đầu năm, số hộ nghèo đã giảm xuống còn 34 hộ. Hiện thị xã đang nỗ lực thực hiện mục tiêu đến hết năm 2020 không còn hộ nghèo.

Ðường còn dài

Ðường còn dài

(03/07/2020)

 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, những năm qua, đã có nhiều hộ thoát nghèo. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều gia đình không tìm ra lối thoát trên con đường mưu sinh.