Tin tức - Sự kiện

Diện mạo mới từ chương trình giảm nghèo bền vững

Diện mạo mới từ chương trình giảm nghèo bền vững

(14/10/2020)

Trong vòng 5 năm (2016-2020), Chương trình giảm nghèo tại Đắk Lắk đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, giúp thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi, nhất là xã, thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK).

Giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng: Nhiều giải pháp đang phát huy hiệu quả

Giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng: Nhiều giải pháp đang phát huy hiệu quả

(14/10/2020)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 - 2020, với sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều nỗ lực và đạt nhiều kết quả, trong đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS là thành tích đáng ghi nhận.

Thành tựu  của nỗ lực giảm nghèo bền vững

Thành tựu của nỗ lực giảm nghèo bền vững

(14/10/2020)

Ðầu năm 2016, toàn tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo trên 48%, thuộc diện cao nhất cả nước. Vì vậy, giảm nghèo bền vững luôn là nhiệm vụ Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ðiện Biên đặc biệt quan tâm. Trải qua một nhiệm kỳ với quyết tâm cao, nhiều chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo được triển khai trên địa bàn tỉnh đã đạt kết quả tích cực, giúp cho đời sống người dân ngày càng nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ giảm 17,47% so với năm 2016.

Nỗ lực giảm nghèo bền vững

Nỗ lực giảm nghèo bền vững

(14/10/2020)

Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, các cấp, ngành, địa phương đã triển khai hiệu quả các chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững. Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể.

Bình Phước với khát vọng thoát nghèo và quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”

Bình Phước với khát vọng thoát nghèo và quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”

(12/10/2020)

 Với khát vọng thoát nghèo và quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Đảng bộ, chính quyền và người dân Bình Phước cùng nỗ lực “vượt qua vùng trũng” với tiêu chí “trao cần câu, không trao con cá”. Hàng loạt các chính sách, các chương trình đúng và trúng mục đích, thiết thực với đời sống của người dân, đặc biệt là với các hộ dân tộc thiểu số, đã giúp công tác giảm nghèo của Bình Phước đạt được nhiều thành tựu.

Đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của Hà Tĩnh sẽ giảm xuống dưới 3%

Đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của Hà Tĩnh sẽ giảm xuống dưới 3%

(12/10/2020)

 Nếu như đầu năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của Hà Tĩnh là 11,40% thì đến cuối năm 2019 tỷ con số này còn 4,53% và dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ là dưới 3%, thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước.