Tin tức - Sự kiện

Vĩnh Phúc nỗ lực xóa nhà tạm cho hộ nghèo

Vĩnh Phúc nỗ lực xóa nhà tạm cho hộ nghèo

(13/07/2019)

Với quyết tâm hoàn thành cơ bản việc hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở vào năm 2020, cùng với chính sách an sinh xã hội của tỉnh, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, xây nhà Đại đoàn kết, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Hàm Tân: Tạo động lực để người dân vươn lên thoát nghèo

Hàm Tân: Tạo động lực để người dân vươn lên thoát nghèo

(13/07/2019)

Xác định giảm tỷ lệ hộ nghèo là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hàm Tân, Bình Thuận. Vì vậy, từ đầu năm đến nay, các chương trình, chính sách trợ giúp người nghèo tiếp tục được huyện thực hiện đồng bộ, thiết thực và hiệu quả đã thực sự là động lực cần thiết giúp người nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo.

Tạo hướng thoát nghèo cho bà con vùng cao

Tạo hướng thoát nghèo cho bà con vùng cao

(07/07/2019)

Nhờ thực hiện sản xuất, chăn nuôi hàng hóa với quy mô lớn, chất lượng, hợp lý, Hợp tác xã (HTX) Chăn nuôi Bản Láp 2 đang hướng tới một nền nông nghiệp hàng hóa tập trung, chất lượng, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT - XH của địa phương.

Hà Giang: Phát triển du lịch góp phần xóa đói giảm nghèo

Hà Giang: Phát triển du lịch góp phần xóa đói giảm nghèo

(07/07/2019)

Trong những năm qua, ngành du lịch Hà Giang đã có những bước phát triển mang tính đột phá. Nhờ đẩy mạnh phát triển du lịch đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo của địa phương.

Hà Tiên: Nhiều chính sách chăm lo cho đồng bào Khmer

Hà Tiên: Nhiều chính sách chăm lo cho đồng bào Khmer

(07/07/2019)

Thời gian qua, thị xã vùng biên Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đã thực hiện tốt công tác dân tộc, qua đó, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa - xã hội.

Kông Chro: Khởi sắc từ Chương trình 135

Kông Chro: Khởi sắc từ Chương trình 135

(07/07/2019)

Nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 135), bộ mặt nông thôn của huyện Kông Chro, Gia Lai đã có sự thay đổi rõ nét, đời sống người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.