Tin tức - Sự kiện

Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Đak Đoa: Chung sức xóa đói giảm nghèo

Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Đak Đoa: Chung sức xóa đói giảm nghèo

(21/08/2017)

Với mục tiêu “Kinh doanh an toàn, đầu tư đồng vốn có hiệu quả”, thời gian qua, Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã thường xuyên bám sát định hướng phát triển kinh tế-xã hội của địa phương để xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động phù hợp, nhằm thực hiện tốt các giải pháp về tín dụng, góp phần chung sức cùng với địa phương thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn.

Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Bình: Điểm tựa của người nghèo

Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Bình: Điểm tựa của người nghèo

(20/08/2017)

Qua 15 năm thành lập và phát triển, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Quảng Bình thực hiện chính sách tín dụng tại địa bàn TP. Đồng Hới đã và đang nỗ lực hết mình trong việc mở rộng các hoạt động nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng vay vốn của nhân dân; góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội và từng bước xóa đói, giảm nghèo bền vững...

Hỗ trợ đồng bào tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

Hỗ trợ đồng bào tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

(20/08/2017)

Khẩn trương hoàn thiện, bổ sung những nội dung phù hợp, thiết thực để đề án mang tính khả thi cao nhất, là yêu cầu của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phan Văn Hùng với Đề án “Hỗ trợ đồng bào DTTS tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS”.

Ngân hàng Chính sách Xã hội Cà Mau: Đẩy mạnh cho vay giúp dân thoát nghèo

Ngân hàng Chính sách Xã hội Cà Mau: Đẩy mạnh cho vay giúp dân thoát nghèo

(19/08/2017)

Hiện nay, hộ nghèo, hộ cận nghèo trong tỉnh Cà Mau hầu hết đã được vay vốn tại NHCSXH. Đây là sự hỗ trợ quan trọng góp phần giúp Cà Mau thực hiện thành công Chương trình giảm nghèo.
 

Đổi thay từ Dự án Giảm nghèo ở Lục Yên

Đổi thay từ Dự án Giảm nghèo ở Lục Yên

(19/08/2017)

Dự án Giảm nghèo giai đoạn II được triển khai trên địa bàn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái từ năm 2010 và sẽ kết thúc trong năm 2018.

Giảm nghèo bền vững - cách làm ở Mỹ Thuận

Giảm nghèo bền vững - cách làm ở Mỹ Thuận

(19/08/2017)

Từ một xã có tỷ lệ hộ nghèo cao của huyện miền núi Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, song nhờ biết khai thác tốt các tiềm năng thế mạnh về đất đai và các lợi thế khác nên đến nay tỷ lệ hộ nghèo ở xã Mỹ Thuận đã giảm đáng kể, đời sống của đồng bào các dân tộc trong xã ngày càng được nâng lên.