Tin tức - Sự kiện

Điện lưới quốc gia về vùng sâu, vùng xa Bắc Cạn

Điện lưới quốc gia về vùng sâu, vùng xa Bắc Cạn

(01/09/2019)

Công ty Điện lực Bắc Cạn đang khẩn trương tổ chức thực hiện dự án đưa điện lưới quốc gia về vùng sâu, vùng xa, nơi có đồng bào dân tộc thiểu số cư trú trên địa bàn tỉnh. Có điện, đồng bào dân tộc Mông, Dao, Tày...càng cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước.

Cao Bằng giảm nghèo bền vững từ chính sách dân tộc

Cao Bằng giảm nghèo bền vững từ chính sách dân tộc

(30/08/2019)

Cao Bằng là tỉnh biên giới, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, địa hình chia cắt, thành phần đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đa dạng, cho nên đời sống người dân còn nghèo. Nhiều năm qua, nhờ thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, địa phương vùng núi Đông Bắc này đã tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Đổi thay ở xã nông thôn mới Sơn Tinh

Đổi thay ở xã nông thôn mới Sơn Tinh

(29/08/2019)

Xã vùng cao Sơn Tinh được huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, sau hơn 5 năm triển khai chương trình, xã đã có sự khởi sắc về nhiều mặt, thoát khỏi “lớp áo” nghèo nàn trước đây.

Giúp nông dân Sró thoát nghèo

Giúp nông dân Sró thoát nghèo

(28/08/2019)

Sró là xã đặc biệt khó khăn của huyện Kông Chro với tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm gần 54%. Những mô hình hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn và nông dân triển khai trên địa bàn trong thời gian qua của dự án IFAD đã và đang đem lại cơ hội thoát nghèo cho nhiều người dân nơi đây.

Ba Tơ xóa đói, giảm nghèo từ mô hình chăn nuôi cải tiến

Ba Tơ xóa đói, giảm nghèo từ mô hình chăn nuôi cải tiến

(27/08/2019)

Thời gian qua, Trạm khuyến nông huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) được coi là “bà đỡ” của đồng bào các dân tộc vùng cao, vùng xa trong chương trình hỗ trợ chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện. Nhờ đó, nhiều hộ đã đầu tư chuồng trại, phát triển chăn nuôi đàn trâu, bò, dê và nuôi lợn mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần xóa hộ đói, giảm hộ nghèo bền vững.

Xây dựng nông thôn mới ở Tây Ninh

Xây dựng nông thôn mới ở Tây Ninh

(26/08/2019)

Qua năm năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhiều vùng nông thôn ở tỉnh Tây Ninh đã thay da đổi thịt, một sức sống mới được khơi lên từ sự chung sức, đồng lòng của người dân.