Tin tức - Sự kiện

Tặng dê Bách Thảo cho 20 hộ nghèo xã Ia Rtô

Tặng dê Bách Thảo cho 20 hộ nghèo xã Ia Rtô

(26/08/2017)

Sáng 25-8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai tổ chức trao tặng 60 con dê Bách Thảo cho 20 hộ đồng bào Jrai nghèo ở xã Ia Rtô (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai). Mỗi hộ được tặng 2 con dê cái và 1 con dê đực để làm giống phát triển chăn nuôi.

Giảm nghèo đa chiều - nhiều thách thức

Giảm nghèo đa chiều - nhiều thách thức

(26/08/2017)

Thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên đã phối hợp với các cơ quan thành viên ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo bền vững điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 cùng với các địa phương xác định số hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập trên địa bàn. Kết quả cho thấy, toàn tỉnh có 54.723 hộ nghèo.

Nỗ lực xóa đói giảm nghèo ở Chiềng Sơ

Nỗ lực xóa đói giảm nghèo ở Chiềng Sơ

(26/08/2017)

Vài năm trở lại đây, nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất, tận dụng lợi thế về điều kiện tự nhiên; đặc biệt là sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình, dự án về điện, đường, trường, trạm, cung ứng con giống, vật nuôi... đã và đang giúp nhân dân Chiềng Sơ (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) từng bước thoát nghèo.

Huyện Đa Krông (Quảng Trị): Vận dụng tối đa các chính sách, nguồn lực để xóa đói giảm nghèo

Huyện Đa Krông (Quảng Trị): Vận dụng tối đa các chính sách, nguồn lực để xóa đói giảm nghèo

(26/08/2017)

Việc tận dụng tối đã các nguồn vốn, các chính sách, đề án về dạy nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo đã giúp tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đặc biệt khó khăn Đa Krông (Quảng Trị) gặt hái những thành quả nhất định.

Phú Yên: Tiếp tục hỗ trợ có hiệu quả cho người nghèo

Phú Yên: Tiếp tục hỗ trợ có hiệu quả cho người nghèo

(26/08/2017)

Công tác giảm nghèo bền vững đang được các cấp, ngành từ tỉnh đến địa phương triển khai thông qua các dự án, chương trình, chính sách hỗ trợ hộ nghèo… Các chủ trương, chính sách này đã từng bước phát huy tác dụng, hỗ trợ có hiệu quả cho người nghèo.

Đức Cơ, Gia Lai: Tăng cường công tác đưa thông tin về cơ sở

Đức Cơ, Gia Lai: Tăng cường công tác đưa thông tin về cơ sở

(25/08/2017)

Thực hiện chỉ thị 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về "Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới", Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ thường xuyên chỉ đạo, định hướng các cấp, các ngành trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; kịp thời phổ biến thông tin đến tận các khu dân cư, từng hộ gia đình. Thông qua thông tin được tiếp nhận, người dân thống nhất, đồng thuận và tích cực ủng hộ, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.