Tin tức - Sự kiện

Vĩnh Phúc chăm lo giải quyết việc làm cho người nghèo

Vĩnh Phúc chăm lo giải quyết việc làm cho người nghèo

(02/08/2017)

Những năm qua, Vĩnh Phúc đã ban hành và thực hiện hiệu quả nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo. Trong đó, giải quyết việc làm cho người nghèo luôn được tỉnh quan tâm thực hiện có hiệu quả, giúp các hộ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Vốn tín dụng ngân sách địa phương: Nhiều hộ thoát nghèo

Vốn tín dụng ngân sách địa phương: Nhiều hộ thoát nghèo

(02/08/2017)

Trong những năm qua, việc sử dụng nguồn vốn tín dụng có nguồn gốc từ ngân sách địa phương nhằm hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo đã mang lại hiệu quả tích cực. Toàn thành phố hiện có 3.891 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo đang vay vốn từ các chương trình tín dụng này để sản xuất, kinh doanh với dư nợ 116,1 tỷ đồng.

Thực hiện đề án giảm nghèo:

Thực hiện đề án giảm nghèo: "Bệ phóng" thoát nghèo ở Hòa Vang

(02/08/2017)

Từ năm 2000 đến nay, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” ở huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng được mọi tầng lớp xã hội quan tâm hưởng ứng, với tinh thần tự nguyện góp phần chăm lo, giúp đỡ người nghèo ổn định cuộc sống.

Quảng Trị thực hiện hiệu quả các chính sách, dự án giảm nghèo

Quảng Trị thực hiện hiệu quả các chính sách, dự án giảm nghèo

(01/08/2017)

Thời gian qua, các ngành, các cấp, địa phương trong tỉnh Quảng Trị đã chủ động, tích cực phối hợp tham mưu và hướng dẫn, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, dự án giảm nghèo (theo Nghị quyết số 80/NQ-CP, ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020). Bên cạnh đó, các phong trào ‘’Ngày vì người nghèo’’ của UBMTTQVN và các phong trào tham gia giảm nghèo của hội, đoàn thể các cấp đã thu hút sự quan tâm, giúp đỡ của nhiều cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp và tổ chức xã hội chung tay, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo của tỉnh.

Thực hiện công tác giảm nghèo ở miền tây Vĩnh Linh

Thực hiện công tác giảm nghèo ở miền tây Vĩnh Linh

(01/08/2017)

Với mục tiêu đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa; tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần cho người dân; giảm mức độ chênh lệch về khoảng cách giữa các vùng miền…, thời gian qua, chính quyền và ban, ngành các cấp huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững cho người dân ở các bản làng vùng cao.

Đakrông trên hành trình giảm nghèo bền vững

Đakrông trên hành trình giảm nghèo bền vững

(01/08/2017)

Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, từ khi thành lập (năm 1997) cho đến nay, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể. Một trong những vấn đề được huyện hết sức quan tâm đó là tập trung xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng vì đây chính là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy kinh tế phát triển cũng như tạo cơ hội cho người dân vươn lên thoát nghèo.